Unesite pristupne podatke

 
Facebook

VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO - FINra, u osnivanju

 

Osnivač Visoke škole za finansije i računovodstvo - FINra, je edukativno - konsultanska kuća FINconsult. FINconsult ima 12 godina uspješnog rada i iskustva na edukacijama finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. MI PRAVIMO RAZLIKU.  WE MAKE A DIFFERENCE. 

Više informacija ovdje

Više »

EDUKACIJA ZA CR i OR

 

 

U TOKU JE UPIS NA 20. CIKLUS EDUKACIJE ZA CR

 

FINconsult će održati 20. jubilarni ciklus edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, certificirani računovođa (CR) u Sarajevu i  Tuzli u periodu septembar-oktobar 2016. godine. Prijave su u toku...Rok za dostavljanje prijava je  26.08.2016. godine. (za više informacija kliknite ovdje)

Više »

KPE

 

 

ZAVRŠEN 3. CIKLUS SEMINARA KPE U 2016. GODINI

 

„FINconsult“  je održao 3. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH od 30. maja - 03. juna 2016. godine u 5. bh. gradova; Jelahu-Tešanju, Sarajevu, Tuzli, Brčkom i Gračanici. (Za više informacija kliknite ovdje)

GODIŠNJI PLAN KPE za 2016. godinu, možete pogledati ovdje

Više »

EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

 

 

EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA


U toku je 25. ciklus Edukacija za vođenje poslovnih knjiga na računaru u Tuzli i Sarajevu. Prijave za naredni 26. ciklus su u toku..Rok za dostavljanje prijava je 28.10.2016.godine. (za više informacija kliknite ovdje).

Više »

AKTUELNO IZDANJE NAUČNO-STRUČNOG ČASOPISA


U izdavaštvu edukativno-konsultantske kuće "FINconsult", izašao je novi, 57. broj međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa "Poslovni konsultant". Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 63-3/15, Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu. PRETPLATE ZA 2016. GODINU SU U TOKU ... Za više informacija kliknite ovdje.
Više »

SIMPOZIJ

 

 

ODRŽAN 4. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ


Edukativno-konsultantska kuća FINconsult je dana, 28. i 29. aprila 2016. godine, u hotelu „Reumal“ u Fojnici, održala  4. Međunarodni simpozij na temu: "Uloga finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja bh. privrede" (za više informacija kliknite ovdje

 


Više »

PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT

 

ODRŽANA PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT

 

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult održala je Promociju 50. izdanja  međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant u Tuzli i Sarajevu. Za više informacija kliknite ovdje. 

Više »

Prijave na edukacije

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri