Unesite pristupne podatke

 
Facebook

KPE

4. CIKLUS SEMINARA KPE U 2015. GODINIEdukativno-konsultantska kuća FINconsult će održati 4. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH od 6.-14. oktobra 2015. godine u pet bh. gradova: Tuzla, Gračanica, Jelah-Tešanj, Brčko i Sarajevo.  (za više informacija kliknite ovdje)

Više »

EDUKACIJA ZA CRT, CR i OR

 

Edukativno-konsultantska kuća "FINconsult" počela je sa 18. ciklusom edukacije kandidata za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) u Tuzli, Sarajevu i Bihaću.   Prijave su u toku... (za više informacija kliknite ovdje)

Više »

EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

 

FINconsult će provesti 24. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu i Tuzli, u periodu novembar 2015.- januar 2016.godine. Rok za dostavljanje prijava je  30.10.2015.  Prijave su u toku. (za više informacija kliknite ovdje).

Više »

AKTUELNO IZDANJE NAUČNO-STRUČNOG ČASOPISA

Izašao je novi, 49. broj međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa "Poslovni konsultant". PRETPLATE ZA 2015/2016. GODINU SU U TOKU ... Za više informacija kliknite ovdje.
Više »

KPE

3. MEĐUNARODNI SIMPOZIJEdukativno-konsultantska kuća „FINconsult“  je u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH održala 3. Međunarodni simpozij, simpozij je održan 24. i 25. aprila 2015. godine, u  hotelu „Reumal“,  Fojnica, BiH .... (za više informacija kliknite ovdje)


Više »

Prijave na edukacije

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri