AKTUELNOSTI – OR

FINconsult je do sada uspješno realizovao 6. ciklusa edukacije kandidata za sticanje zvanja OR.

U skladu sa Godišnjim planom edukacija naredni 7. ciklus je planiran u periodu mart- april 2020. godine.

Prijave su u toku…

Sve informacije o Edukacijama za sticanje zvanja CR i OR, kao i informacije o prijavi i rasporedu edukacija možete dobiti na:

Tuzla 061/963-917; 035/277-275

Ul. Armije R BiH 15 (poslovni centar Skojevska)
e-mail: finconsult@bih.net.ba

Sarajevo 061/963-917; 033/204-769

Ul. Asima Ferhatovića br. 2 (u krugu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju)
e-mail: finconsult.sa@bih.net.ba

 ONLINE PRIJAVE:

EDUKACIJA ZA CR

EDUKACIJA ZA OR