SAVJETODAVNI CENTAR

FINconsult ima uspostavljen savjetodavni centar za kontinuiranu ekspertsku podršku  za profesionalne računovođe u Tuzli i Sarajevu. Savjetodavni centar u Tuzli čine zaposlenici FINconsulta:

– Elvira Ribić, bachelor ekonomije, CR, sa 25 godina radnog iskustva u oblasti knjigovodstva i računovodstva,

Savjetodavni centar Sarajevo čine zaposlenici FINconsulta:

– Amra Jašarević, bachelor računovodstva i revizije, sa 5 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva i revizije.

Kontakt telefoni na koji profesionalne računovođe mogu postaviti pitanja i dobiti odgovor je:

035-277-275 ; 035-255-275 i 033/204-769

Savjetodavni centar je na raspologanju svakim radnim danim.

Učesnici seminara KPE/KPR i pretplatnici međunarodno indeksiranog naučno stručnog časopisa Poslovni konsultant mogu postaviti pitanja i dobiti savjet za rješavanje aktuelne poslovne problematike putem zvaničnih e-mail adresa FINconsulta: finconsult@bih.net.ba i finconsult.sa@bih.net.ba . Na pitanja i traženje savjeta se odgovara odmah po prijemu, a najkasnije u roku od 24 sata. Na pitanja odgovara ekspertski tim u sastavu:

1)      Dr.sc. Ismet Kalić – direktor FINconsulta (pitanja iz oblasti finansija, računovodstva i upravljanja)

2)      Dr.sc. Milica Vidović, vanjski saradnik Uprava za indirektno oporezivanje BIH (pitanja iz oblasti indirektnih poreza)

3)      Almira Hurić dipl.oec., Tuzla, ovlašteni revizor (pitanja iz oblasti javnog sektora i budžetskih korisnika)

4)      Mr. Emina Mešić Tuzla, dipl.pravnik,  (pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa i  propisima o poslovanju subjekata).

5)      Mr. Asmir Mujanović, Brčko, vanjski saradnik (pitanja koja se odnose na Brčko Distrikt BiH

6)      Dr.sc. Brankica Šarić, Banja Luka, vanjski saradnik (pitanja koja se odnose na Republiku Srpsku)

FINconsult ima otvorenu komunikaciju sa učesnicima seminara, pretplatnicima časopisa i potencijalnim kandidatima za obuke u računovodstvenoj profesiji putem direktnog kontakta sa direktorom FINconsulta dr.sc. Ismetom Kalićem, putem mobilnog telefona, koji je dostupan 24/7. Također, komunikacija sa direktorom FINconsulta je omogućena i putem e mail adrese finconsult@bih.net.ba i ismet@finconsult.ba