OPĆE INFORMACIJE (USLOVI) – CR

O zvanju

Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva, finansijski kontrolor, upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem preduzeću srednje veličine, kao i u velikim preduzećima.

CR može organizovati računovodstveni sistem, sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde, pripremati informacije za vanjske korisnike, razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema proračune i planove preduzeća, priprema poslovne planove, pomaže preduzeću osigurati finansijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka.

CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se također može brinuti da preduzeće ima sisteme koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa.

Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. Također, CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konsultantskim firmama te vladinim agencijama i odjeljenjima.

Uslovi

  • Profesionalno-stručno zvanje certificirani računovođa može steći osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

2.1. Ima završen:

a) ekonomski akademski/znanstveni studij III ciklusa i stečeno zvanje doktor ekonomskih znanosti, ili

b) ekonomski akademski/znanstveni studij II ciklusa i stečeno zvanje magistar/master (min 300 ECTS bodova) ili magistar ekonomskih znanosti (prema programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa) ili

c) diplomski znanstveni ekonomski studij prema programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i stečeno zvanje diplomirani ekonomista, ili

d) ekonomski akademski/znanstveni studij I ciklusa prema bolonjskom procesu i stečeno zvanje diplomirani ekonomista ili drugo ekvivalentno zvanje u skladu sa zvaničnom nomenklaturom akademskih zvanja s ostvarenih 240 ECTS bodova, ili

e) ekonomski akademski/znanstveni studij I ciklusa prema bolonjskom procesu i stečeno zvanje diplomirani ekonomista ili drugo ekvivalentno zvanje u skladu sa zvaničnom nomenklaturom akademskih zvanja s ostvarenih 180 ECTS bodova, ili

f) stručni ekonomski studij prema bolonjskom procesu, ekonomski studij završen na visokim poslovima školama ili odsjecima visokih škola ekonomskih fakulteta, ili

g) višu ekonomsku školu (prema programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa), ili

h) ostali akademski/znanstveni ili stručni studij.

2.1.1.   Ako osoba ima završen studij pod točkom 2.1a) ili 2.1b) ili 2.1c) ili 2.1d) treba imati najmanje dvije godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na sudjelovanju u sastavljanju financijskih izvještaja, ili tri godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva.

2.1.2.   Ako osoba ima završen studij pod točkom 2.1e) treba imati najmanje tri godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na sudjelovanju u sastavljanju financijskih izvještaja ili četiri godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva.

2.1.3.   Ako osoba ima završen studij pod točkom 2.1f) ili 2.1h) treba imati najmanje četiri godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva, od čega najmanje dvije godine na sudjelovanju u sastavljanju financijskih izvještaja ili pet godina praktičnog iskustva na poslovima računovodstva.

2.2. Ima položene profesionalno-stručne ispite predviđene za stjecanje zvanja certificirani računovođa iz sljedećih predmeta:
Poslovno pravo i porezi,
– Primjena upravljačkog računovodstva,
– Finansijsko izvještavanje 2,
– Revizija i sistemi interne kontrole,
– Primjena finansijskog menadžmenta.

2.2.1.  Osobe pod točkama 2.1a), 2.1b), 2.1c), 2.1d), 2.1e), a koje su stekle akademsku diplomu iz oblasti računovodstva, revizije ili poslovnih financija ne polažu predmet Poslovno pravo i porezi.

2.2.2.  Osobe pod točkama 2.1a), 2.1b), 2.1c), 2.1d), 2.1e), a koje su registrirane kod entitetskih saveza zaključno s ispitnim rokom u studenom 2019. također ne polažu predmet Poslovno pravo i porezi.

2.2.3.  Na osobni pisani zahtjev osobama pod točkom 2.1a) priznaje se zvanje certificirani računovođa ako su stekla doktorat znanosti iz oblasti računovodstva, poslovnih financija ili revizije i ispunjavaju uvjete iz tačke

2.2.4.    Na osobni pisani zahtjev osoba pod tačkom:

2.1b), a koje su završile studij iz oblasti računovodstva, revizije ili poslovnih financija te koje imaju objavljen najmanje jedan rad iz oblasti teorije i prakse računovodstva u časopisima priznatim od strane Komisije, imaju pravo na redukciju ili oslobađanje od polaganja ispita iz tačke 2.2, izuzev predmeta Finansijsko izvještavanje 2;

Na osobni pisani zahtjev osoba pod tačkama:

2.1c) i 2.1d) koje su završile studij iz oblasti računovodstva, revizije ili poslovnih financija imaju pravo na redukciju ili oslobađanje od polaganja ispita iz tačke 2.2, izuzev predmeta Finansijsko izvještavanje 2.

2.3. Uvjeti i postupak u svezi s redukcijom ili oslobađanjem od polaganja ispita ili priznavanja zvanja bit će detaljno propisani posebnim pravilnikom Komisije.

2.4. Prihvaća prava i obveze iz važećeg međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, a posebno obvezu kontinuiranog profesionalnog razvoja u cilju obnavljanja i inoviranja svojih profesionalno-stručnih znanja, predviđenih za ovaj stupanj stručnog zvanja, sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.

2.5. Praktično iskustvo se dokazuje uvjerenjem poslodavca da je kandidat obavljao poslove sukladno podtačkama 2.1.1), 2.1.2) i 2.1.3).

2.6. Praktično iskustvo može se stjecati prije, tijekom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-stručno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u svezi s praktičnim iskustvom.

Validnost

Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

Trajanje edukacije

Edukacija se održava online, a ispiti se polažu u maju i novembru pred Komisijom za računovodstvo i reviziju FBiH.

Cijena i način plaćanja

Cijena edukacije za (CR) je 1.000,00 KM (plus PDV)
Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)

I rata prije početka edukacije
II rataposlije prvog mjeseca edukacije
III ratana kraju edukacije

Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti plaćanje prije početka edukacije.

Žiro-računi za uplatu

Intesa Sanpaolo Banka Rn.br. : 1544002000541593
ProCredit bank Rn. br. : 1941160349501128
UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974  
ASA Banka d.d. : 1345801003317007
ZiraatBank BH d.d. : 1861410310441615

ID: 4209808770009
PDV:
209808770009

Dodatne informacije i prijave

Tuzla

Telefon/Fax: 035/277-275

E-mail: finconsult@bih.net.ba

Web site: www.finconsult.ba

Sarajevo

Telefon/Fax: 033/204-769

E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba

Web site: www.finconsult.ba

Prijavu možete izvršiti odmah putem interneta – Prijava