KONTAKT

TUZLA:

Adresa: Ul. Armije RBiH 15, TC “Skojevska”, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon/fax: 035/277-275; 035/255-275

Mobitel:  060/336-02-34

E-mail: finconsult@bih.net.ba; racunovodstvo@finconsult.ba

SARAJEVO:

Adresa: Asima Ferhatovića br. 2, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/204-769
Mobitel: 062/740 – 067
E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba

Transakcijski račun:

Intesa Sanpalo Banka  Rn.br. : 1544002000541593
ProCredit bank Rn. br.: 1941160349501128
UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974
ASA Banka d.d. Rn. br. : 1345801003317007
ZiraatBank BH d.d. Rn. br: 1861410310441615

ID: 4209808770009
PDV: 209808770009