PREDMETI/PREDAVACI – CR

Predmeti / Predavači

Edukacija za Certificiranog računovođu (CR) ima ukupno 76 časova za 4 predmeta (19 časova po predmetu). 

1.   Primjena upravljačkog računovodstva

  • Prof. dr. Senada Kurtanović
  • Selma Hadžić, dipl.oec.

2.    Primjena finansijskog menadžmenta

  • Dr. sc. Ismet Kalić
  • Mr. sc. Edin Zahirović

3.    Revizija i sistemi interne kontrole

  • Prof. dr. Rajko Radović
  • Mr. sc. Šerif Isović
  • Mr.sci. Nahid Unkić

4.    Finansijsko izvještavanje 2

  • Prof. dr. Senada Kurtanović
  • Mr.sc. Vildana Altumbabić