O ČASOPISU

Već 15. godinu, od januara 2009. godine edukativno- konsultantska kuća Finconsult Tuzla izdaje međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“, koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini.

Naučno-stručni časopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomoći jačanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti računovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih
standarda, te opštih i specijalističkih oblasti upravljanja i poslovanja.

Časopis ima za cilj i afirmaciju naučno-istraživačkog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje naučnih i stručnih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BiH. 

Nekoliko stotina preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, Brčko Distrikta i šire, sa područja cijele BiH, već prepoznalo kvalitet i korisnost sadržaja časopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na časopis. 

Do sada je izašao 128. broj „Poslovnog konsultanta“ sa preko 913 objavljenih naučnih i stručnih radova od strane više od 704 autora,  sa područja cijele BiH, i zemalja u okruženju: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske, Norveške i drugih zemalja.

Naučno-stručni časopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u četiri najveće međunarodno priznate baze akademskih časopisa, publikacija i članaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus, Business Source Complete i Business Source Ultimate.

Cilj časopisa

Kontinuirana edukacija finansijsko – računovodstvene i menadžerske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).

Svrha 

Blagovremena informiranost i praktična upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduzeća u BiH

Sadržaj časopisa

 • Naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menadžmenta, poslovnog prava, marketinga, porezne regulative i evropskih standarda 
 • Primjena propisa u poslovnoj praksi
 • Porezni i pravni savjeti
 • Odgovori na Vaša pitanja
 • Statistički podaci i servis za podršku u radu

Godišnja pretplata i broj izdanja

 • Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 250 KM (plus PDV) 
 • Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 200 KM (plus PDV)
 • 10. izdanja u toku godine

Korist za pretplatnike

 • Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuće «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatničke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100 KM u toku godine)
 • Jedan (peti) besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (bez upisa bodova KPE), uz prisustvo na predhodna četiri seminara KPE
 • Jedno besplatno predstavljanje Vašeg preduzeća ili objavljivanje propagandne poruke u časopisu tokom pretplatničke godine
 • Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u časopisu po znatno povoljnijim cijenama (sa popustom do 50%) 
 • Savjetodavna stručna podrška u rješavanju poslovne problematike u Vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona, fax-a ili direktno posjetom)
 • Besplatni odgovori na Vaša pitanja iz oblasti iz direktnih i indirektnih poreza, radno-pravnih odnosa, računovodstva i finansija.

Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine broj 60/23, Poslovni konsultant se priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, sa 8 bodova na pretplatu. ODLUKA

Uredništvo časopisa:

 • Emeritus Prof. dr. Adil Kurtić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINRa Tuzla, BiH
 • Prof.dr.  Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
 • Prof.dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Bihać, BiH
 • Prof. dr. Helena Blažić,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska 
 • Prof.dr.  Jasmina Gržinić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
 • Prof.dr.sc. Marijana Šećibović, Visoka škola za turizam i menadžment BiH
 • Docent dr.sc Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 • Glavni i odgovorni urednik: Prof.dr.sc. Ismet Kalić

Uplatu pretplate možete izvršiti na račune kod sljedećih banaka:

 • Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, račun broj: 1544002000541593 
 • ProCredit Bank d.d. BiH Filijala Tuzla, račun broj: 1941160349501128.
 • ASA banka Naša i snažna d.d., račun broj : 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. BiH Filijala Tuzla,račun broj : 3384402215365974    
 • ASA Banka d.d., račun broj : 1345801003317007
 • ZiraatBank BH d.d., račun broj : 1861410310441615

Ino uplata Ž-R: BA391544002000541593;  SWIFT:UPBKBA22

Informacije i prijave za pretplatu:

telefon/fax.: 035 277 275

Ul. Armije RBiH 15 ( TC Skojevska ), Tuzla

e-mail: finconsult@bih.net.ba; selma@finconsult.ba

Online obrazac za prijavu ovdje

CJENOVNIK OGLAŠAVANJA U NAUČNO-STRUČNOM ČASOPISU

“POSLOVNI KONSULTANT”

Shvatajući Vaš interes i vođeni željom da uspostavimo i kontinuirano održavamo poslovne i partnerske odnose, želimo Vam ponuditi da kao korisnik i pretplatnik našeg međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa iskoristite mogućnost da u 2022. godini, na stranicama Poslovnog konsultant-a jedanput besplatno predstavite Vaše preduzeće ili objavite propagandnu poruku. Također Vam pružamo mogućnost da kao pretplatnik časopisa objavljujete Vaše propagandne poruke i druge informacije po povoljnijim cijenama (uz veće popuste).

Časopis izlazi 10 puta godišnje u tiražu od 1.000 primjeraka, a distribuira se na području cijele BiH, čiji su čitaoci uglavnom računovođe, revizori, finansijski direktori, generalni direktori i vlasnici preduzeća.  

Cijene su izražene bez PDV-a. 

Za kontinuirano reklamiranje u časopisu “Poslovni konsultant” na navedene cijene dajemo sljedeće popuste:

 • Za dva broja 15%
 • Za tri broja 20%
 • Za četiri broja 25%
 • Za pet brojeva 30%
 • Za šest brojeva 35%
 • Za sedam i više brojeva 40%

Za pretplatnike časopisa dodatni popust od 10%.

Link za pretplatu na časopis “Poslovni konsultant”