UPRAVLJAČKI KONSALTING

U okviru Upravljačkog konsaltinga realizujemo projekte uvođenja Menadžment informacionog sistema (MIS-a), do sada smo realizovali nekoliko uspješnih projekata  u saradnji sa “Tam-Bas” Sarajevo (EBRD) u sljedećim firmama:

  • Unis-Tok“ Kalesija, metaloprerađivačka kompanija (200 zaposlenih)
  • Tom-Cat“ Tuzla, građevinska kompanija (300 zaposlenih)
  • Alfe Mi“ Živinice, fabrika kontejnera (300 zaposlenih)


U 2008. godini uspješno je realiziran projekat za Vladu Brčko Distrikta BiH pod nazivom „Detaljan pregled, analiza i davanje preporuka za budući sistem i procese u odjeljenju za Javni registar Vlade Brčko Distrikta BiH“.

Takođe u 2008. godini je realiziran projekat za Mercy Corps Scotland pod nazivom „Ekonomska i društvena reintegracija preživjelih žrtava mina u Bosni i Hercegovini“

Pružamo usluge u implementaciji projekata:

  1. Strateško planiranje i upravljanje
  2. Upravljanje poslovnim finansijama
  3. Upravljanje marketingom