GALERIJA SLIKA – CR

Dodjela certifikata Edukacije za Certificiranog računovođu – 26. ciklus septembar – oktobar 2019 Sarajevo

Dodjela certifikata Edukacije za Certificiranog računovođu – 26. ciklus septembar – oktobar 2019 Tuzla

Dodjela certifikata učesnicima 31. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga maj – juli 2019. godine (Sarajevo)

Dodjela certifikata učesnicima 31. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga maj – juli 2019. godine (Tuzla)

Dodjela certifikata Edukacije za CR- 25. ciklus mart – april 2019 Sarajevo
Dodjela certifikata Edukacije za CR- 25. ciklus mart – april 2019 Tuzla