OPĆE INFORMACIJE (USLOVI) – CRT

1. Profesionalno stručno zvanje certificirani računovodstveni tehničar podrazumijeva da kandidat ispunjava sljedeće uvjete:

1.1. Ima četverogodišnje srednje opće ili tehničko obrazovanje.

1.1.1.   Ako ima završenu srednju ekonomsku školu, treba imati dvije godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima sudjelovanja u izradi financijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima računovodstva.

1.1.2.   Ako ima završenu srednju školu koja nije ekonomskog usmjerenja, treba imati tri godine praktičnog iskustva na poslovima računovodstva, od čega najmanje dvije godine na poslovima sudjelovanja u izradi financijskih izvještaja, ili četiri godine na poslovima računovodstva.

1.2. Ima položene profesionalno-stručne ispite predviđene za stjecanje zvanja certificirani računovodstveni tehničar iz sljedećih predmeta:

  • Uvod u financijsko računovodstvo,
  • Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo,
  • Menadžment i komunikacije i
  • Informacijske tehnologije i primjene.

1.3. Prihvaća prava i obveze iz važećeg međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, a posebno obvezu kontinuiranog profesionalnog razvoja u cilju obnavljanja i inoviranja svojih profesionalno-stručnih znanja, predviđenih za ovaj stupanj stručnog zvanja, a sukladno članku 6., stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.

1.4. Praktično iskustvo se dokazuje uvjerenjem poslodavca da je kandidat obavljao poslove sukladno podtočkama 1.1.1. i 1.1.2.

1.5. Praktično iskustvo može se stjecati prije, tijekom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-stručno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u svezi s praktičnim iskustvom.