EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA U SARAJEVU I TUZLI

POHAĐAJTE NAJKORISNIJU I NAJISPLATIVIJU EDUKACIJU!

FINconsult počinje sa 41. ciklusom Edukacije za vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika, u Tuzli i Sarajevu. PRIJAVE SU U TOKU!

Obuka će se realizirati kombinovano:  Online (putem ZOOM platforme) i In-class u prostorijama FINconsult-a u Sarajevu i Tuzli.

Cilj edukacije je osposobiti učesnike za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, učesnici će steći praktična znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i izradi poreznih prijava.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 11 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 10 sedmica.

Ciljevi:
 • Osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika
 • (Pre-Do) kvalifikacija za administrativno-finansijske i knjigovodstveno – računovodstvene poslove.
Višestruka korisnost
 • Sticanje praktičnog znanja neophodnog za vođenje poslovnih knjiga
 • Znatno povećena šansa za zaposlenje
 • Prekvalifikacija na aktuelnije i traženije zanimanje i poslove
 • Podizanje nivoa samopouzdanja i stručne kompetencije u obavljanju knjigovodstveno- računovodstvenih poslova
 • Podrška po završetku kursa (pri pokretanju vlastitog biznisa – servisa za knjigovodstvene usluge, podrška pri zaposlenju, u riješavanju računovodstvenih problema u poslu i sl.)
Koncept rada
 •  Jedinstvena metodologija koja spaja teoriju i praksu računovodstvene profesije
 • Koncept rada se sastoji iz dva dijela:
 1. Upoznavanje sa pojmovima i tehnikom knjiženja poslovnih promjena, kroz praktične primjere
 2. Knjiženje praktičnih primjera na računaru u aplikativnim programima (finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i kreiranje finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)
 • Predznanje iz knjigovodstva nije neophodno (kandidat može biti bilo koje struke)
 • Za svakog polaznika je obezbijeđen računar sa aplikativnim programima SpinSoft softverske kuće SPIN Tuzla (nije neophodno poznavanje rada na računaru).
Model edukacije

Edukacija za vođenje polsovnih knjiga se provodi po kombinovnom modelu inclass i online. Inclass nastava se realizuje u prostorijama FINconsulta u Sarajevu (Centar za obrazovanje odraslih Sarajevo, ulica Asima Ferhatovića br. 2.) i Tuzli (Univerzitet FINRA Tuzla, ul. Mitra Trifunovića Uče 9.). Prostorije su opremljene sa po: 20 računara na kojima su instalirani računovodstveni programi SpinSoft, ”pametnom” tablom, printerom, scanner-om.

Online nastava se održava u istim ovim prostorijama u Sarajevu i Tuzli uz korištenje audio- video solution opreme (kamera, mikrofon), ”pametne” table, te ZOOM platforme i Any desk-a. Svaki učesnik edukacije ima ”svoj računar”, kojem pristupa putem Any desk-a. Ima video i audio povezanost i ”osjećaj kao da je u prostoriji”, iako sjedi u svom domu.

In-class i online edukacije se provode u grupama od po 20 učesnika.

Validnost

 • Po završetku edukacije i položenom testu kandidati dobivaju certifikat – uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga.

Najveća vrijednost ove edukacije je u tome da polaznici stiču praktična znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, poreza, što im daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa. Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 2.500 osoba, od kojih je preko 90 % njih u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju i zaposlenje na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima.

 Moduli

Program edukacije se sastoji iz 11 modula:

1.FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata)

2.MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO (nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošak materijala, ulaz – izlaz materijala)

3.PLATE I NAKNADE, AUTORSKI UGOVORI I UGOVORI O DJELU (Porezne kartice, Obračun plate i izrada specifikacija, popuna virmana za plaćanje plata i doprinosa, Obračun autorskih ugovora i ugovora odjelu i izrada specifikacija)

4.TRGOVAČKO (ROBNO) KNJIGOVODSTVO (nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, prodaja robe)

5.BLAGAJNIČKO POSLOVANJE (naplata, isplata, blagajnički izvještaj/blagajnički dnevnik)

6.PDV EVIDENCIJE (KUF, KIF i PDV prijava, elektronsko dostavljanje KUF i KIF),

7.ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I OBRAČUN FINANSIJSKOG REZULTATA

8.FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).

9.POSLOVNE KNJIGE PODUZETNIKA I OBRTNIKA ( Knjiga prihoda rashoda KPR, Knjiga prometa KP, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI, Evidencija o potraživanjima i obavezama)

10.OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PODUZETNIKA I GRAĐANA (Godišnja porezna prijava poreza na dohodak)

11.OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA (Popunjavanje i izrada poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, kroz aplikativni program na osnovu Bilansa uspjeha).

Predavači:

 1. Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR
 2. Elvira Ribić, bacc. oec., CR
 3. Mr.sc. Tarik Ćatić, bacc.finansija i računovodstva
 4. Mr.sc. Nermina Ćatić, bacc.finansija i računovodstva
 5. Azra Demirović, CR

Cijena edukacije i način plaćanja

Cijena edukacije: 800 KM + PDV. Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)

 Mogućnost pohađanja po modulima. Cijena po modulu 150 KM+PDV.

Prijave su u toku! Prijavu izvršiti na  http://prijave.finconsult.ba/?izbor=4

EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA U SARAJEVU I TUZLI