FINconsult I UNIVERZITET FINRA SVEČANO OBILJEŽILI MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA

Univerzitet FINRA i edukativno-konsultantska kuća FINconsult već tradicionalno, svake godine obilježavaju 10. novembar, Međunarodni dan računovođa. Važan historijski događaj je zabilježen davne 1494. godine, kada je knjiga pod nazivom: “Summa de Arithmetica, Geometrija, Proportioni i Proportionalita” (Sve o aritmetici, geometriji i proporcijama), autora italijanskog matematičara i franjevačkog fratra Luca Bartolomeo de Pacioli objavljena u Veneciji. […]

FINconsult ORGANIZUJE INTERAKTIVNI ONLINE LIVE SEMINAR/WEBINAR

FINconsult će u skladu sa Godišnjim planom KPR održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 5. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko- računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini u 2023. godini. Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2 PROGRAM SEMINARA 1.  Elektronsko potpisivanje PDV prijava ( E-POTPIS), izmjena tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF Elektronsko […]

U TOKU SU PRIJAVE ZA NAJKORISNIJU I NAJISPLATIVIJU EDUKACIJU ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

FINconsult provodi edukaciju za vođenje poslovnih knjiga 19 godina. Do sada je više od 2.400 osoba uspješno završilo edukaciju i pronašlo svoju profesionalnu orijentaciju i zaposlenje u finansijsko-računovodstvenim poslovima. Edukacija će se realizovati od 30.10. do 29.12.2023. u Sarajevu i Tuzli. Obuka se provodi kombinovano: in class i online. Edukacija se sastoji iz 11 modula, […]

NA UNIVERZITETU FINRA ZAVRŠEN 11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ „ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA“

Na Univerzitetu FINRA u Tuzli danas je završen trodnevni 11. Međunarodni simpozij na temu „Zelena ekonomija i digitalna transformacija “ koji je organizovala edukativno-konsultativna kuća FINconsult, u saradnji s Univerzitetom FINRA. Prezentirano je 30 radova predavača, uglednih profesora i istaknutih stručnjaka iz prakse iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Slovenije, od ukupno 46 radova […]

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult će održati trodnevni 11. Međunarodni simpozij od 28.9 -30.09.2023. godine, na Univerzitetu FINRA  u Tuzli, Bosna i Hercegovina RADNA TEMA SIMPOZIJA ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA dr.sc.Adil Kurtić, Emeritus, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH dr.sc. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska dr.sc. Malči Grivec, Fakultet za ekonomiju i informatiku, Univerzitet u Novom Mestu,  Slovenija dr.sc.Vinko Belak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska dr.sc. Radojko Lukić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija dr.sc. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH dr.sc. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH dr.sc.Adnan Rovčanin, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH dr.sc. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH dr.sc. Željko Rička, […]

ONLINE EDUKACIJA ZA CR I OR

Prijave na 34. ciklus online edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 14. ciklus edukacije za ovlaštenog revizora (OR) su u toku. Prijave u toku! FINconsult od 2007. godine uspješno provodi edukacije u finansijsko – računovodstvenoj profesiji za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR). Preko 2.200 educiranih kandidata u FINconsult-u, dok […]

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINra Tuzla će u skladu sa Godišnjim planom kontinuiranog profesionalnog razvoja/edukacije (KPR/KPE) finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini, održati 11. Međunarodni simpozij 28- 30. septembra 2023. godine. RADNA TEMA SIMPOZIJA ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA

FINconsult DODJELIO CERTIFIKATE UČESNICIMA EDUKACIJE  U OKVIRU EU4AGRI PROJEKTA U TUZLI

Dana 24.07.2023. godine na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je održana svečanost povodom završetka edukacije i  dodjele certifikata učesnicima obuke  pod nazivom ‘’Priprema poslovnih planova za poljoprivredno – prehrambeni sektor’’ u okviru EU4AGRI projekta. Projekat finansira Evropska unija, a realizator obuke je edukativno – konsultantska kuća FINconsult Tuzla.

Poziv za sve nezaposlene osobe

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) je objavio Javni poziv za učešće u programu “Obuka za tržište rada 2023” koji je otvoren od 13.6.2023. godine, a predivđena sredstva za ovaj program su ograničena. Ako želite učestvovati u Programu, preuzmite Prijavu za učešće s web stranice www.fzzz.ba ili web stranica Službi. Popunite prijavu i dostavite je Zavodu […]