ZAVRŠEN 35. CIKLUS ONLINE EDUKACIJA ZA STICANJE ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) I 15. CIKLUS ONLINE EDUKACIJA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

Edukativno konsultantska kuća FINconsult od 2007. godine uspješno provodi edukacije u finansijsko – računovodstvenoj profesiji za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

Do sada je uspješno obuku završilo 35. generacija učesnika edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 15. generacija učesnika za sticanje zvanja ovlašteni revizor (OR), sa preko 2.500 educiranih kandidata. Cilj ove edukacije je pripremiti kandidate za uspješno polaganje ispita za CR i OR, te osposobiti za obavljanje poslova finansijsko-računovodstvene revizijske profesije.

Nastava za Certificiranog računovođu (CR) se sastoji iz četiri predmeta: Primjena upravljačkog računovodstva, Primjena finansijskog menadžmenta, Revizija i sistemi interne kontrole, Finansijsko izvještavanje, sa ukupno 160 nastavnih časova.

Predmeti koji su obuhvaćeni edukacijom za ovlaštenog revizora (OR) su: Napredno upravljačko računovodstvo, Napredna revizija, Napredno finansijsko izvještavanje, Napredni finansijski menadžment i Strategijski menadžment.

Edukacija se realizuje online, putem platforme FINconsult, koja sadrži video i edukativne materijale, kojim možete pristupiti putem svih elektronskih uređaja, 24/7. FINconsult je podrška učesnicima sve dok ne polože ispite i ne steknu licencu za zvanje certificirani računovođa ili ovlašteni revizor.

Prolaznost kandidata na ispitima za CR je veća od 85%, dok je prolaznost kandidata na ispitima za OR iznad 87%. Ovo potvrđuje da FINconsult pruža značajnu podršku kandidatima u pripremi i polaganju ispita, uz kontinuirano ažuriranje sadržaja edukativnih i video materijala, s posebnim fokusom na zadacima sa održanih ispita.

Jedan od naših polaznika edukacije za CR, Haris Smajlović, na ispitnom roku maj 2024. godine prijavio je sva četiri predmeta i položio. Nermina Ćatić i Tarik Ćatić prijavili su dva ispita na ispitnom roku maj 2024. godine i oba položili. Znatan je broj i drugih učesnika koji su položili na ispitnom roku 2 i 3 predmeta.

Certifikat računovođe postao je standard za sve one koji su u biznisu, a posebno za one koji se bave finansijsko-računovodstvenim i menadžerskim poslom i nosi višestruke koristi: konkurentniji ste na tržištu rada, ostvarujete mogućnost za bolje, plaćenije i sigurnije poslove, te imate mogućnost otvaranja vlastitih računovodstvenih servisa ili savjetodavnih agencija. Prema zvaničnim podacima na evidenciji Kantonalne služba za zapošljavanje nemamo osoba koje imaju certifikat računovođe. Ovlašeni revizor (OR) je najveće zvanje u računovodstvenoj profesiji.

Prijave na 36. Ciklus online edukacije za CR i 16. Ciklus online edukacije za OR su u toku.

Link za prijavu https://finconsult.ba/

ZAVRŠEN 35. CIKLUS ONLINE EDUKACIJA ZA STICANJE ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) I 15. CIKLUS ONLINE EDUKACIJA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR (OR)