U TOKU SU PRIJAVE ZA NAJKORISNIJU I NAJISPLATIVIJU EDUKACIJU ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

FINconsult provodi edukaciju za vođenje poslovnih knjiga 19 godina. Do sada je više od 2.400 osoba uspješno završilo edukaciju i pronašlo svoju profesionalnu orijentaciju i zaposlenje u finansijsko-računovodstvenim poslovima.

Edukacija će se realizovati od 30.10. do 29.12.2023. u Sarajevu i Tuzli. Obuka se provodi kombinovano: in class i online.

Edukacija se sastoji iz 11 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica. Cilj edukacije je sticanje znanja i vještina za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika.

Program edukacije se sastoji iz 11 modula:
1.FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata)
2.MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO (nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošak materijala, ulaz – izlaz materijala)
3.PLATE I NAKNADE, AUTORSKI UGOVORI I UGOVORI O DJELU (Porezna kartica, Obračun plate i izrada specifikacija, popuna virmana za plaćanje plata i doprinosa, Obračun autorskih ugovora i ugovora o djelu i izrada specifikacija, knjiženje obračuna i isplate plaće i doprinosa)
4.TRGOVAČKO (ROBNO) KNJIGOVODSTVO (nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, prodaja robe)
5.BLAGAJNIČKO POSLOVANJE (naplata, isplata, blagajnički izvještaj/blagajnički dnevnik)
6.PDV EVIDENCIJE (KUF, KIF i PDV prijava, elektronsko dostavljanje KUF i KIF),
7.ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I OBRAČUN FINANSIJSKOG REZULTATA
8.FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).
9.POSLOVNE KNJIGE PODUZETNIKA I OBRTNIKA ( Knjiga prihoda  rashoda- KPR, Knjiga prometa – KP, Popisna lista dugotrajne imovine -PLDI, Evidencija o potraživanjima i obavezama-EPO)
10.OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PODUZETNIKA I GRAĐANA (sačinjavanje godišnje prijave poreza na dohodak građana i obrtnika kroz aplikativni program, sa prilozima)
11.OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA (sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit kroz aplikativni program na osnovu Bruto bilansa).

Predavači na edukaciji su:

1. Prof.dr.sc.Ismet Kalić, ovlašteni revizor
2.Mr. sc. Šerif Isović, ovlašteni revizor
3.Elvira Ribić, bacc.oec., CR
4.Selma Hadžić, bacc.oec, CR
5.Danir Alić, bacc. oec, CR
6.Azra Demirović, bac.oec, CR

Cijena edukacije 800KM+PDV uz mogućnost plaćanja na rate.

Rok za dostavljanje prijava 20.10.2023. godine. Prijave izvršiti na www.finconsult.ba.

Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju.

Za više informacija pozovite na 035/277-275 ili nas kontaktirajte putem mail-a finconsult@bih.net.ba.

U TOKU SU PRIJAVE ZA NAJKORISNIJU I NAJISPLATIVIJU EDUKACIJU ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA