Poziv za sve nezaposlene osobe

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) je objavio Javni poziv za učešće u programu “Obuka za tržište rada 2023” koji je otvoren od 13.6.2023. godine, a predivđena sredstva za ovaj program su ograničena.

Ako želite učestvovati u Programu, preuzmite Prijavu za učešće s web stranice www.fzzz.ba ili web stranica Službi. Popunite prijavu i dostavite je Zavodu zajedno s sljedećom dokumentacijom:

  • Uvjerenje nadležnog biroa o prijavi na evidenciju nezaposlenih osoba,
  • Kopiju individualnog plana zapošljavanja (IPZ) potpisanu od strane savjetodavca i nezaposlene osobe, ne stariju od šest (6) mjeseci, te
  • Mišljenje savjetodavca o opravdanosti učešća u obuci.

Zavod će provjeriti dostavljenu dokumentaciju prema redoslijedu dospijeća. Ako je dokumentacija potpuna i valjana, dostavit će vam potpisani i ovjereni “Vaučer za obuku”. Rok važenja “Vaučera za obuku” je 60 dana od dana izdavanja.

FINconsult Vam daje mogućnost da se prijavite na edukaciju za vođenje poslovnih knjiga. Edukativni centar FINconsult, koji je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih 18.05.2021. godine (Rješenje 11/04-34-13303-8/20), nudi akreditiran program obrazovanja odraslih: Edukacija za vođenje poslovnih knjiga.

Ova edukacija pruža priliku da steknete praktična znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i finansija, što daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa.

Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 2.500 osoba, od kojih je preko 90 % pronašlo svoje stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise.

Za više informacija o prijavi na edukaciju za vođenje poslovnih knjiga, posjetite web stranici www.finconsult.ba ili na broj: 033/204-769.

Poziv za sve nezaposlene osobe