NOVI WEBINAR NA PLATFORMI

FINconsult je pripremio  webinar o aktuelnim temama i pitanjima od značaja za rad računovođa i revizora, na vlastitoj platformi, kojoj se može pristupiti putem svih elektronskih uređaja za komunikaciju.

Prijave na: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2 .

TEMA WEBINARA

ELEKTRONSKO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA I PRIMJENA NOVIH PROPISA O PDV, NOVI ZAKON O TRGOVINI, TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, AKTUELNOSTI GODIŠNJIH ODMORA I PRAVA NA REGRES, PRIMJENA DRUGIH NOVIH PROPISA

PROGRAM SEMINARA

 1. Novi Zakon o trgovini u FBiH
 • Ključne odredbe novog Zakona o trgovini
 • Online trgovina u novom  Zakonu
 • Aktuelnosti Online trgovanja
 • Odgovori na pitanja i diskusija

                                 Predavač: Dr.sc. Amir Hasičević, OR                                                   

 1. Elektronsko potpisivanje PDV prijava ( E-POTPIS)
 • Primjena e-potpisa u pravnom prometu
 • Kako e- potpis funkcioniše u praksi- primjeri iz prakse
 • Priprema obveznika za dostavljanje PDV prijave za 6/ 2023 godine
 • Koji obveznici su obavezi dostavljanja e- potpisa PDV prijava od januara 2024 godine
 • Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UINO uz korištenje kvalificiranog elektronskog potpisa- propisi, pravila i objašnjenja
 • Primjena PDV kod prometovanja građevinskim objektima -nedoumice i nejasnoće
 • Odgovori na pitanja i diskusija

                                      Predavač: Dr.sc. Milica Vidović, CR,  UIO BiH

 1. Uredba o naknadama, akontacijama i ostalim troškovima službenog putovanja
 • Uredba o naknadama troškova za službena putovanja – novine u propisima o službenim putovanjima
 • Isplata akontacije za službena putovanja i putni nalog
 • Vrste naknada troškova službenih putovanja i dokumentacija za službena putovanja
 • Odgovori na pitanja i diskusija

                                     Predavači: Almira Hurić, OR

                                                       Elvira Ribić, CR

 1. Primjena novih propisa i specifičnosti radno-pravnih odnosa u FBIH
 • Specifičnosti radno-pravnih odnosa u FBiH -problematika korištenja godišnjih odmora  u 2023.
 • Specifičnosti radno-pravnih odnosa u FBiH –  isplata regresa za 2023., nedoumice i nejasnoće kod isplate regresa
 • Izmjena i dopuna Odluke o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023.godinu sa osvrtom na obaveze obračuna i uplate ostalih naknada i članarina
 • Primjena ostalih poreznih i drugih relevantnih propisa
 • Odgovori na pitanja i diskusija

                                     Predavači: Almira Hurić, OR

                                                       Elvira Ribić, CR

 1. Polugodišnji obračun za 2023 godinu i primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BIH
 • Polugodišnji obračun za 2023. godinu u Brčko distriktu BiH
 • Specifičnosti u oporezivanju stranih pravnih i fizičkih lica za prihod ostvaren u Brčko distriktu BiH-porez po odbitku
 • Primjena propisa iz oblasti direktnih poreza i drugih relevantnih propisa

                  Predavač: Mr.sc.Asmir Mujanović, OR

 1. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:

 • Elektronski seminarski Priručnik (u PDF):  Elektronsko potpisivanje PDV prijava i primjena novih propisa o PDV, novi Zakon o trgovini, troškovi službenih putovanja, aktuelnosti godišnjih odmora i prava na regres, primjena drugih novih propisa
 • Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om:

 • 80 KM za sve učesnike sa materijalom

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
 • ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007
 • ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615

Link za  online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2 .

www.finconsult.ba

NOVI WEBINAR NA PLATFORMI