Potvrda za pretplatu na časopis Poslovni konsultant za 2023. godinu

Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 8 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije za 2023. godinu, na ime pretplate na stručne časopise u skladu sa članom 7. i članom 11. Pravilnika o Kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrdu poslati faksom na broj: 035/277-275, 033/204-769 ili na mail: finconsult@bih.net.ba; finconsult.sa@bih.net.ba

Potvrdu možete preuzeti ovdje:

Potvrda za pretplatu-2023

Potvrda za pretplatu na časopis Poslovni konsultant za 2023. godinu