OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINRA

Edukativno-konsultanska kuća FINconsult i visokoškolska ustanova FINra su upriličili svečanost povodom obilježavanja 10. novembra Međunarodnog dana računovođa.

Međunarodni dan računovođa koji se tradicionalno obilježava 10. novembra je praznik svih računovođa. Ovaj datum objedinjuje sve računovođe posvećene svojoj profesiji i obilježava ga većina zemalja u svijetu.

10. novembra 1494. godine, knjiga pod nazivom: “Summa de Arithmetica, Geometrija, Proportioni i Proportionalita” (Sve o aritmetici, geometriji i proporcijama), autora italijanskog matematičara i franjevačkog fratra Luca Bartolomeo de Pacioli objavljena je u Veneciji.

Ovo je prva knjiga koja je imala za cilj da sažme matematičko znanje tog vremena. Jedno poglavlje te knjige pod nazivom “Particularis de computis et scripturis” (Detalji obračuna i evidentiranja), daje detaljan opis venecijanskog knjigovodstva. To je bio prvi štampani esej o dvojnom knjigovodstvu. Iako je dvojno knjigovodstvo vođeno vijekovima, Pacioli je sa 27 stranica rasprave na temu dvojnog knjigovodstva zaslužio zvanje “otac modernog računovodstva”.

Na svečanosti upriličenoj ovim povodom prisutnima studentima i profesorima obratio se direktor FINra Prof.dr.sc. Ismet Kalić:

“Ispred Visoke škole FINra i edukativno-konsultanske kuće FINconsult želim kolegicama i kolegama računovođama i revizorima, svima koji rade na računovodstvenim poslovima, kao i studentima i profesorima koji su danas sa nama, čestitati 10. novembar Međunarodni dan računovođa.”

Osnovni cilj Visoke škole FINra jeste da naši studenti postanu vrhunski stručnjaci za finansije i  računovodstvo. Do sada je upisano 7 generacija studenta, odnosno više od 300 studenata na studijski program Finansije i računovodstvo, od kojih većina ima za cilj da stekne neki od certifikata računovodstvene profesije u BiH, tj. zvanje certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

Visoka škola FINra je za svoje studente obezbijedila praksu, stipendije i zaposlenje, potpisivanjem sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 250 uspješnih preduzeća iz BiH. Ovim FINra ispunjava jedan od osnovnih ciljeva da svoje studente po završetku studija neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.  Do sada je 115 studenata diplomiralo na FINra, i svi su zaposleni, a neki od njih su pokrenuli svoj vlastiti biznis.

Nastavni plan i program na FINra predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse. Na FINra su angažovani profesori i asistenti koji predano i posvećeno rade na prenosu znanje studentima sa ciljem da oni budu najbolji. FINra posjeduje moderne učionice,  sa savremenom IT opremom te elektronsku biblioteku E-book Business Subscription Collection sa 26.000 knjiga iz oblasti savremene ekonomije: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, IT i programiranja.

Studenti FINra imaju pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, besplatno tokom studiranja”, istakao je Prof.dr.sc. Ismet Kalić.

Nastavni plan i program Visoke škole FINra u potpunosti je usaglašen sa Jedinstvenim programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, kako bi studenti FINra po završetku studiranja imali mogućnost sticanja zvanja CR.

Prisutnima se obratio i Doc.dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINra:

“Računovodstvena profesija je časna i poštena profesija zasnovana na etičkom kodeksu. To je profesija koja će svakom pojedincu obezbjediti da pošteno živi od svog rada. Potrebno je naglasiti da je računovodstvo takvo zanimanje koje je prepoznato na tržištu rada. Dokaz da postoji velika potreba za ovim zanimanjem je to da na evidencijama Zavoda za zapošljavanje nemamo certificiranih računovođa. FINra vršeći svoju misiju kroz svoje nastavne planove i programe obrazuje i priprema mlade ljude da budu spremni odgovoriti na sve poslovne i računovodstvene izazove.”

Svečanosti su prisustvovali, pored računovođa, revizora, studenata i profesora FINra, i učenici i profesori iz srednjih ekonomskih škola sa Tuzlanskog kantona.

 

 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINRA