NA FINra ZAVRŠEN 10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ „FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO, MENADŽMENT – JUČER, DANAS, SUTRA“

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli završen  je trodnevni 10. Međunarodni simpozij na temu „Finansije, računovodstvo, menadžment – jučer, danas, sutra“ koji je organizovala edukativno-konsultativna kuća FINconsult, u saradnji s Visokom školom za finansije i računovodstvo FINra. Prezentirana su 34 rada predavača, uglednih profesora i istaknutih stručnjaka iz prakse iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Slovenije, od ukupno 46 radova koji su uvršteni u Zbornik radova, sa 650 stranica.

Na simpoziju su tokom tri dana prisustvovali računovođe, revizori, finansijski menadžeri, direktori, vlasnici preduzeća, članovi upravnih i nadzornih odbora, članovi odbora za reviziju, interni revizori, procjenitelji, kao i zaposleni u privatnom i javnom sektoru na knjigovodstveno-računovodstvenim, finansijskim i menadžerskim poslovima.

Na zatvaranju Simpozija definirani su zaključci i date poruke sa jednog od najvećih i najprestižnijih skupova finansijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u BiH u ovoj godini.

U zaključcima je istaknutno sljedeće:

 • da je trenutno globalno poslovanje i finansijsko okruženje pod snažnim pritiskom više dimenzionalne krize, od čega izdvajamo : oporavak od lockdown mjera borbe protiv pandemije Covid -19, političke nesigurnosti zbog rata u Ukrajini, nestašice i poremećaji u snadbjevanju energentima i hranom,
 • da se profil finasnijskog i općeg rizika poslovanja mijenja, spektar rizika se proširuje i produbljuje,
 • da posljedica višeslojne globalne krize i razvoj inflatornih tendencija i pritiska kao i snažnih poremećaja na tržištu kapitala i deviznom tržištu,
 • da je finansijsko okruženje razmjerno stabilno zahvaljujući stabilizacijskim mjerama Centralne banke i finansijskih regulatora u BiH,
 • da je otežana naplata potraživanja pod uticajem finansijske krize, te da inflacija obezvrjeđuje vrijednost potraživanja , što je period naplate tih potraživanja duži,
 • da inflacija omogućava lakšu otplatu dugova, bez obzira da li se dug odnosi na pojedinca, firmu ili državu,
 • da je energetska kriza u fokus stavila korištenje obnovljivih resursa, racionalan odnos prema energiji, a sve u svrhu održivog poslovanja i održivog razvoja kompanija i energije,
 • da upravljanje novčanim tokovima predstavlja krucijalan element u uspješnosti i kontinuitetu poslovanja svakog subjekta,
 • da Svjetska banka očekuje da će se globalna inflacija umanjiti sljedeće godine, ali će vjerovatno ostati iznad cijene inflacije u mnogim ekonomijama,
 • da je za efektivno i efikasno upravljanje novčanim tokovima neophodno povezivanje dugoročnog i kratkoročnog aspekta,
 • potrebna je aktivnija uloga makroekonomskog i makrofinansijskog menadžmenta, kao regulator u potpori očuvanja realnog sektora,
 • da pod uticajem inflacije i rasta cijena dolazi do rasta prihoda budžeta na svim nivoima, pri čemu brži i veći rast bilježe prilivi po osnovu indirektnih poreza u odnosu na direktne poreze u BiH,
 • da se računovodstvo budućnosti  razlikuje od sadašnjeg tradicionalnog računovodstva,
 • da je računovodstvena forenzika sastavni dio računovodstva i u budućnosti će imati još veću primjenu i značaj.

Ovogodišnjem 10. Međunarodnom simpoziju na temu „Finansije, računovodstvo, menadžment – jučer, danas, sutra“, prisustvovao je veliki broj učesnika iz BiH i regiona. Realizovan je u kombinovanom obliku inclass i online putem ZOOM platforme. Ovim su FINconsult i FINra pokazali visok nivo profesionalnosti uz kvalitetan tim stručnog kadra i tehničke opremljenosti za izvođenje ovako složenih projekata kao što je međunarodni simpozij.

NA FINra ZAVRŠEN 10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ „FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO, MENADŽMENT – JUČER, DANAS, SUTRA“