ONLINE EDUKACIJA ZA CR I OR

Prijave na 34. ciklus online edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 14. ciklus edukacije za ovlaštenog revizora (OR) su u toku.
Prijave u toku!
FINconsult od 2007. godine uspješno provodi edukacije u finansijsko – računovodstvenoj profesiji za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).
Preko 2.200 educiranih kandidata u FINconsult-u, dok je prolaznost na ispitima za CR 85%, a za OR 87%.
Nakon Vaše online prijave i uplate  omogućit će Vam se pristup edukativnom materijalu, predavanjima i vježbama-zadacima, razvrstanih po predmetima.
Odluka Komisije za računovodstvo i reviziju BiH o davanju saglasnosti za pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja. ODLUKA

POHAĐAJTE NAJKORISNIJU I NAJISPLATIVIJU EDUKACIJU.

Komparativne prednosti online nastave:
1. Dostupnost edukativnog materijala (predavanja i vježbi) 24/7
2. Pristup edukativnim materijalima u vrijeme kad odgovara kandidatima
3. Mogućnost pregleda materijala više puta, po potrebi
4. Eliminiranje troškova dolaska do lokacije za održavanje obuke
5. Komunikacija sa predavačima putem e maila i vibera.

Za online prijavu za CR, kliknite na sljedeći link: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=25

Za online prijavu za OR, kliknite na sljedeći link: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=26

CILJ EDUKACIJE

Pripremiti kandidata za uspješno polaganje ispita za sticanje zvanja Certificirani računovođa i Ovlašteni revizor i osposobiti za obavljanje poslova finansijsko- računovodstvene i menadžerske profesije.

VIŠESTRUKA KORISNOST

 • Savladavanje materije po predmetima (Programu) u vrlo kratkom periodu.
 • Značajno se povećavaju šanse za prolazak na ispitima.
 • Smanjuje potrebu za iščitavanjem obimne literature predviđene Programom.
 • Podrška u polaganju ispita sve dok se ne polože (u obavezi smo da pružamo podršku kandidatu kroz ponovno slušanje predavanja i vježbi, dok se ispiti ne polože).
 • Podrška u budućem radu kandidata po izvršenom certificiranju.

KONCEPT RADA

 • Jedinstven koncept rada koji predstavlja spoj teorije i prakse.
 • Edukacija se sastoji od interaktivnog predavanja i vježbi sa zadacima.
 • Kroz vježbe se obrađuju zadaci koji su bili na ispitima i zadaci za koje se očekuje da bi mogli biti na narednim ispitima (online nastava).

PREDAVAČI

Predavači angažovani na edukacijama su eksperti, profesori i stručnjaci iz prakse, sa dugogodišnjim iskustvom na ovim edukacijama, koji predstavljaju autoritete u naučnim oblastima predviđenim novim Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, koji je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, a u primjeni je od 01.01.2020.

PROLAZNOST

Prema zvaničnim podacima, prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u je iznad prosjeka prolaznosti na ispitima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.

CR-Nastava za Certificiranog računovođu (CR) se sastoji iz četiri predmeta sa ukupno 80 časova (20 časova po jednom predmetu: 6 časova predavanja i 14 časova vježbi).

Predmeti:

 1. Primjena upravljačkog računovodstva
 2. Primjena finansijskog menadžmenta
 3. Revizija i sistemi interne kontrole
 4. Finansijsko izvještavanje 2
 5. Poslovno pravo i porezi

OR- Nastava za ovlaštenog revizora se sastoji iz pet predmeta sa ukupno 75 časova (15 časova po jednom predmetu).

Predmeti:

 1. Napredno upravljačko računovodstvo
 2. Napredno finansijsko izvještavanje
 3. Napredna revizija
 4. Napredni finansijski menadžment
 5. Strategijski menadžment

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Sarajevo, tel/fax: 033/204-769
Ul. Asima Ferhatovića br. 2
e-mail: finconsult.sa@bih.net.ba

Tuzla, tel.fax.: 035/277-275
Ul. Armije R BiH 15
e-mail: finconsult@bih.net.ba

Prijave online: www.finconsult.ba

ONLINE EDUKACIJA ZA CR I OR