11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINra Tuzla će u skladu sa Godišnjim planom kontinuiranog profesionalnog razvoja/edukacije (KPR/KPE) finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini, održati 11. Međunarodni simpozij 28- 30. septembra 2023. godine.

RADNA TEMA SIMPOZIJA

ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. dr.sc. Adil Kurtić, Emeritus, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 2. dr.sc. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 3. dr.sc. Malči Grivec, Fakultet za ekonomiju i informatiku, Univerzitet u Novom Mestu, Slovenija
 4. dr.sc. Vinko Belak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 5. dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 6. dr.sc. Radojko Lukić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 7. dr.sc. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 8. dr.sc. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 9. dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 10. dr.sc. Adnan Rovčanin, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 11. dr.sc. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 12. dr.sc. Željko Rička, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 13. dr.sc. Božo Vukoja, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ u Vitezu, BiH
 14. dr.sc. Ismet Kalić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 15. dr. sc. Midhat Glavić, Biotehnički fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 16. dr.sc. Edin Glogić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 17. dr.sc. Dubravka Bošnjak, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ , BiH
 18. dr.sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Zagreb, Hrvatska
 19. dr.sc. Zoran Jasak, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 20. dr. sc. Merima Aljić, Fakultet turizma, ugostiteljstva i gastronomije, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH

OKVIRNE TEME

 1. Izazovi svjetske ekonomske krize
 2. Izazovi svjetske energetske krize
 3. Globalna kriza hrane i nestašica glavnih životnih namirnica
 4. Zelena tranzicija
 5. Cirkularna ekonomija
 6. Digitalizacija poslovnih procesa
 7. Finansije u doba ekonomske krize i inflacije
 8. Izazovi finansijskog menadžmenta – ima li koristi od već naučenih lekcija
 9. Računovodstvo u doba ekonomske krize
 10. Računovodstvo u inflatornim uslovima
 11. Novi trendovi u finansijskom računovodstvu
 12. Upravljanje kupcima i naplata potraživanja u doba inflacije
 13. Energetska kriza, nestašica hrane i inflacija – uzroci i posljedice
 14. Savremeni rizici na tržištu kapitala u BiH i zemljama u okruženju
 15. Računovodstvena znanja kako faktor privrednog napretka
 16. Integrisano izvještavanje – trend ili potreba
 17. Uloga agilne interne revizije u eri digitalizacije
 18. Očekivani trendovi u internoj reviziji
 19. Uticaj blockchain tehnologije na oblikovanje savremenog računovodstva
 20. Kontroling u funkciji podrške razvoja preduzeća
 21. Forenzičko računovodstvo u funkciji unapređenja finansijskog izvještavanja
 22. Prednost i nedostaci konsolidovanih finansijskih izvještaja
 23. Specifičnosti finansijskog izvještavanja u javnom sektoru
 24. Uticaj odabira različitih računovodstvenih politika na oporavak preduzeća
 25. Izazovi u procjeni vrijednosti bilansnih pozicija preduzeća
 26. Digitalizacija u računovodstvu i reviziji
 27. Sinergijsko djelovanje interne i eksterne revizije
 28. Značaj etike u modernom računovodstvu
 29. Specifičnosti budžetiranja u vrijeme inflatornih kretanja u privredi
 30. Uticaj informacionih tehnologija na pojavu alternativnih oblika finansiranja preduzeća
 31. Menadžment u doba ekonomske krize i inflacije
 32. HR – ključni faktor rasta i razvoja
 33. HRM – aktuelni problemi sa nedostatkom radne snage
 34. Upravljanje rastom i razvojem u doba ekonomske krize
 35. Menadžment digitalnog poslovanja
 36. Kompenzacijski menadžment
 37. Transformacija digitalne ekonomije
 38. Trendovi u razvoju informacijsko – komunikacijskih tehnologija (IKT)
 39. Cyber kriminal i kako se odbraniti
 40. Uloga interne revizije u ESG izvještavanju
 41. Cyber sigurnost i interna revizija
 42. Primjena vještačke inteligencije u poslovanju
 43. Robotizacija poslovnih procesa
 44. Uticaj Data science na poslovno odlučivanje
 45. Eksterno vrednovanje funkcije interne revizije
 46. Nefinansijsko izvještavanje i održivost
 47. Računovodstvo i finansije u poljoprivredi
 48. Zeleno računovodstvo
 49. Vještačka inteligencija u finansijama i računovodstvu
 50. Digitalizacija poslovnih procesa u bankama
 51. Upravljačko računovodstvo kao podrška savremenom menadžmentu
 52. Savremeni trendovi u ekološkoj poljoprivredi
 53. Primjena digitalnih tehnologija u ekolološkoj poljoprivredi
 54. Trendovi savremenog turizma i ugostiteljstva
 55. Turistički vodiči i turističke agencije kao ključni faktor rasta i tazvoja turističke destinacije
 56. Novi trendovi u gastronomiji-halal certifikat
 57. Halal kvaliteta i certifikacija poslovnih procesa

PRIJAVLJENE TEME

 

 1. Ocjena poslovne performanse kompanije: primjena Z-SCORE I BEX modela na tržištu BIH

Predavači: Prof.dr.sc. Džafer Alibegović Mr. Jasna Skalonjić

 1. Pravni tretman autorskog ugovora i ugovora o djelu kod istog poslodavca

Predavač: Prof.dr.sc.Veljko Trivun

 1. Upravljanje rizikom likvidnosti preduzeća u BiH

Predavači: Doc.dr. Adem Abdić

Doc.dr. Ademir Abdić

Prof.dr.sc. Adnan Rovčanin

 1. Uticaj stepena realizacije preporuka na revizorska mišljenja i ukupan budžet u BIH Predavači: sc. Sandra Čaušević

Prof. dr. Senada Kurtanović

 1. Upravljanje finansijama i rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji

Predavači: Prof.dr.sc. Ismet Kalić

Mr. Nermina Kalić

 1. Tehnološke inovacije u računovodstvu i ESG izvještavanju

Predavač: Doc.dr.sc. Edin Glogić

 1. Forenzičko računovodstvo u funkciji unapređenja finansijskog izvještavanja

Predavači: Mr. sc. Dženita Golub

Prof. dr. Senada Kurtanović

 1. Implementacija financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u BiH kao preduvjet za pristupanje BiH Europskoj uniji

 

Predavači: Prof.dr.sc. Božo Vukoja

Matea Antonela Vukoja, dipl.ecc

 1. Nužnost uvođenja kontrolinga kao savjetodavne funkcije menadžmenta u poslovanje poduzeća u BiH

Predavaĉi: Doc.dr sc Branka Vukoja Mag.oec.Antonio Vukoja

 1. CARBON računovodstvo i održivost

Predavač: Prof.dr.sc. Kosana Vicentijević

 1. Uticaj interne kontrole na pouzdanost finansijskog izvještavanja privrednih društava

Predavač: Doc.dr.sc. Semina Škandro

 1. Istraživanje uticaja naplate indirektnih poreza i rada inspekcijskoh organa UINO na sivu ekonomiju u BiH

Predavač: Mr. Elmir Ramić

 1. Učinkovitost određenih metoda u suprotstavljanju organiziranom kriminalu

Predavači: Doc.dr.sc. Ćehić Indira
Mr.sc. Edin Malkić

 1. Konceptualna kriza bankarstva: “zeleno” i “digitalno” vs tradicionalno bankarsko poslovanje

Predavač: Prof. dr Kristijan Ristić

 1. Elektronske nabavke u funkciji povećanja transparentnosti

Predavač : Doc. dr Brankica Šarić

 1. Matrica procjene revizijskog rizika

Predavači: Dr.sc. Jagoda Osmančević,.

Dr.sc. Amir Osmančević,.

 1. Mogućnost primjene sistema obračuna troškova po aktivnostima u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini

Predavači: Dr.sc. Jagoda Osmančević,.

Dr.sc. Amir Osmančević,.

 1. Uticaj postojećeg uređenja uprave za indirektno oporezivanje BiH na efikasnost poreznog sistema

Predavači: Dr.sc. Amir Osmančević,. Dr.sc. Jagoda Osmančević

 1. Doprinos etike tačnom obračunavanju i prijavljivanju direktnih poreza

Predavači: Mr.sc. Ankica Čanić,.

Dr.sc. Azira Osmanović

 1. Važnost interne revizije za sprečavanje i otkrivanje prevara

Predavači: Dr.sc. Azira Osmanović Prof.dr.sc. Damir Šarić

Admir Muharemović, dipl.oec

 1. Ekonomska kriza-kako je možemo izlečiti?

Predavač: Mr.sc. Nemanja Budimir

 1. Finansijski izveštaji i kreativno računovodstvo

Predavač: Mr.sc. Nemanja Budimir

 1. Značaj revizije poslovanja u implementaciji investicijskih programa institucija Bosne i Hercegovine

Predavač: Dr. sc. Vesna Bogičević

 1. Utjecaj društvenih mreža na komunikaciju među mladima

Predavači: Doc.dr.sc. Anita Kulaš Mirosavljević Nikolina Matić, bacc. oec.

 1. Utjecaj pandemije covid-19 na digitalizaciju trgovine u Republici Hrvatskoj

Predavači: Prof.dr.sc.Sanja Knežević – Kušljić Josip Barić, student

 1. Internet marketing u brendiranju turističkih destinacija

Predavači: Doc.dr.sc. Bojana Ostojić Prof.dr.sc. Biljana Ilić

Nikolija Živanović Jelena Ružić

 1. Poslovni procesi u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Predavač: Dr.sc. Anita Kedačić

 1. Interna revizija u javnom sektoru – kontrolno okruženje, rizici i zakonodavna regulativa

Predavač: Mr.sc. Zvezdana Popović

 1. Uticaj blokchain tehnologije na oblikovanje savremenog računovodstva

Predavač: Nevena Drobnjaković

Autori članaka mogu uzeti neku od okvirnih tema ili predložiti temu koja se uklapa u radnu temu Simpozija.

Zbornik radova 11. Međunarodnog simpozija sadržavat će neobjavljene referate – članke koji budu prihvaćeni od strane Programskog odbora, recenzirani i kategorisani u naučne i stručne radove.

Referati 11. Međunarodnog simpozija prihvaćeni od Uredničkog kolegija će biti objavljeni u međunarodno indeksiranom naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant, u međunarodnim referentnim bazama Ebsco Publishinga, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus, Business Source Complete i Business Source Ultimate.

ORGANIZACIONI  ODBOR SIMPOZIJA

 1. sc. Adem Azapagić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 2. sc. Aldijana Omerović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 3. sc.Nermina Kalić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 4. sc. Amra Jašarević, FINconsult d.o.o. Tuzla
 5. Mirela Hodžić, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 6. Selma Memišević, FINconsult d.o.o. Tuzla
 7. Elvira Ribić, FINconsult d.o.o. Tuzla
 8. Fata Kalić, FINconsult d.o.o. Tuzla
 9. Jasmina Ribić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 10. Aiša Ćorić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 11. Anesa Husić, Univerzitet FINra Tuzla, BiH

ZNAČAJNI DATUMI

     Dostavljanje teme i sažetka rada:                                do 31.7.2023.

     Dostavljanje radova:                                                        do 31.8.2023.

     Recenzija radova:                                                              do 10.9.2023.

     Prijelom teksta i priprema za štampu:                        do 20.9.2023.

      Održavanje simpozija:                                                28. – 30.9. 2023.

Krajnji rok za dostavu radova: 31.08.2023. godine.

Radovi se dostavljaju putem E-maila: finconsult@bih.net.ba

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ