OPĆE INFORMACIJE (USLOVI) – OR

O zvanju 
Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti, stoga se od revizora zahtjeva da posjeduje vještine, znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine, „dijagnosticira“ njenu internu kontrolu i sisteme poslovanja, obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja finansijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. Certificirane računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama, ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori.

Uslovi

Kandidat za zvanje Ovlašteni revizor treba da  ispunjava slijedeće uslove:

3. Ovlašteni revizor je stručna osoba koja ima završen diplomski ili dodiplomski naučni studij i zvanje Certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u ovom zvanju, te položene ispite predviđene za ovo zvanje.

3.1. Ispitima se dokazuje nužni nivo profesionalne stručnosti za samostalno davanje mišljenja o fer i korektnom prikazu finansijskih izvještaja koji su predmet revizije.

3.2. Pored uslova iz stava 1. ovog člana, kandidat mora imati najmanje tri godine praktičnog rada kod ovlaštenog revizora, te sudjelovati u najmanje dvije revizije godišnje. O naprijed navedenim činjenicama potvrdu izdaje revizorsko društvo kod koga je radio kandidat.

3.3. Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene uvjete, on mora prihvatiti obavezu poštivanja Kodeksa etike profesionalnih računovodstvenih stručnjaka i stalno profesionalno usavršavanje predviđeno za ovo profesionalno zvanje.

3.4. Međutim, u razdoblju od narednih deset godina, zvanje “ovlaštenog revizora” može steći osoba koja ispunjava odredbe stava 1. ove tačke i položi ispite predviđene za ovo stručno zvanje.

3.5. Pored znanja i iskustva utvrđenih za Certificiranog računovođu, Ovlašteni revizor treba posjedovati dopunska aktualizirana znanja o MSFI i Međunarodnim standardima revizije, te tehnikama revizije finansijskih izvještaja.

3.6. Program za polaganje ispita za Ovlaštenog revizora obvezno obuhvaća materiju iz predmeta:

– Napredno upravljačko računovodstvo

– Napredna revizija

– Napredno finansijsko izvještavanje

– Napredni finansijski menadžment

– Strategijski menadžment

3.7. Praktično iskustvo može se stjecati prije, tokom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-stručno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u vezi s praktičnim iskustvom. 

3.7.1. Nakon stjecanja zvanja Certificiranog računovođe kandidat može pristupiti polaganju ispita za stjecanje zvanja Ovlašteni revizor ali mu entitetski Savezi nakon položenih ispita neće izdati certifikat Ovlaštenog revizora dok ne stekne trogodišnje radno iskustvo u zvanju Certificirani računovođa i dostavi dokaz o istom. Radno iskustvo se dokazuje kopijom radne knjižice i potvrdom poslodavca da je kandidat obavljao poslove u skladu s podtačkom 4-2 Odluke o vrstama profesionalno-stručnih zvanja na temelju implementacije MOS-ova (“Službeni glasnik BiH”, broj: 81/06)

Validnost

 • Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

Trajanje edukacije


Edukacija traje ukupno 8 sedmica, a organizuje se dva puta godišnje, i to:

 • Mart – April (Majski ispitni rok)
 • Septembar – Oktobar (Novembarski ispitni rok)

Cijena i način plaćanja

 • Cijena edukacije za (OR) je 1.700KM (plus PDV)
 • Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)
  • I rata – prije početka edukacije
  • II rata – poslije prvog mjeseca edukacije
  • III rata – na kraju edukacije
 • Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti plaćanje prije početka edukacije.

Žiro-računi za uplatu

Intesa Sanpaolo Banka Rn.br. : 1544002000541593

ProCredit bank Rn. br. : 1941160349501128

Sberbank Rn. br. : 1404011120021829

UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974  

ID: 4209808770009

PDV: 209808770009

Termini održavanja edukacije

Tuzla:
      Subota i nedjelja od 09.00 do 14.00

Sarajevo:

       Subota i nedjelja od 09.00 do 14.00

Dodatne informacije i prijave 

Tuzla,

Ulica Armije RBiH br.15,
Telefon/Fax: 035/277-275; 
Mobitel: 061/963-917;

E-mail: finconsult@bih.net.ba

Sarajevo, 

Ulica Asima Ferhatovića br. 2,
Telefon: 033/204-769
 
Mobitel:  061/963-917 

E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba 

Web site: www.finconsult.ba 

Prijavu možete izvršiti odmah putem interneta – Prijava