PROMOCIJA 100. JUBILARNOG IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT NA FINra

Dana 18.12.2020. godine je održan „Okrugli sto“ povodom promocije 100. jubilarnog izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra.

Na okruglom stolu o časopisu su govorili prof.dr.sc. Ismet Kalićglavni i odgovorni urednik časopisa Poslovni konsultant, članovi međunarodnog Uredničkog kolegija časopisa, predstavnici EBSCO HOST, kao i pretplatnici časopisa. Važno je istaći da se okrugli sto održao u kombinovanom modelu, odnosno dio učesnika je prisustvovao i obratio se online putem ZOOM platforme, dok su ostali učesnici bili u amfiteatru Visoke škole FINra.

FINconsult već 12. godina izdaje međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis Poslovni konsultant, koji je sastavni dio kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije i koji izazi 10. puta godišnje u 10.000 primjeraka i u elektronskoj formi. U dosadašnjih 100. izdanja časopisa Poslovni konsultant objavljeno je preko 783 naučnih i stručnih radova od strane više od 567 autora sa područja cijele Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju.

Poslovni konsultant sadrži radove iz oblasti: finansija, računovodstva, javnih nabavki, revizije, IT, bankarstva, poduzetništva, menadžmenta, poslovnog prava, marketinga, porezne regulative i europskih standarda. Časopis prati propise i njihovu primjenu na nivou BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.  Indeksiran je u tri najveće međunarodno priznate baze akademskih časopisa, publikacija i članaka EBSCO publishing, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus i Business Source Complete.

Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu.

Pozdravne riječi, kao i riječi dobrodošlice za sve prisutne na svečanoj promociji uputio je glavni i odgovorni urednik međunarodno indeksiranog časopisa Prof.dr.sc. Ismet Kalić,direktor edukativno-konsultantske kuće FINconsult koja je ujedno i izdavač pomenutog časopisa Poslovni konsultant.

Direktor Kalić izrazio je zahvalnost svim članovima Uredničkog kolegija i saradnicima na posvećenom i predanom radu i zalaganju, kao i na kontinuiranom doprinosu na unapređenju kvaliteta i etabliranju časopisa  Poslovni konsultant, kao jednog od najboljih časopisa u BiH i regionu.

Cilj časopisa Poslovni konsultant  je da se afirmiše i unaprijedi naučno-stručni rad i da benefiti od časopisa budu što veći.  Direktor Ismet Kalić je posebno istakao jedinstven koncept časopisa Poslovni konsultant, čija je glavna odlika spoj naučnih( EBSCO HOST) i stručnih(aktuelna finansijsko-računovodstvena problematika) radova.

Nakon glavnog i odgovornog urednika časopisa Prof.dr.sc.Ismeta Kalića svoje učešće na svečanoj promociji 100.jubilarnog izdnja naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant uzeli  su i ostali članovi uredništva časopisa: Prof.dr.Helena Blažić, Ekonomski fakultet u Rijeci, Hrvatska, emeritus prof.dr.Adil Kurtić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH, prof.dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta “Educons” Novi Sad, Srbija, prof.dr.Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH.

Ono što je zajedničko izjavama svih članova uredništva časopisa Poslovni konsultant jeste  da se radi o izuzetno kvalitetnom časopisu i da se objavljeni radovi u časopisu Poslovni konsultant priznaju kod sticanja titula magistara i doktora nauka, kao i kod sticanja zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora na Univerzitetima u BiH i regionu. Predstavnik EBSCO HOST-a gospodin Dalibor Parač koji se javio iz ureda EBSCO u Sarajevu izjavio je da časopis Poslovni konsultant već 10.godina u EBSCO bazama i da je pored tri postojeće, od danas časopis je uvršten i u četvrtu bazu EBSCOBusiness Source Ultimate.

Saradnici časopisa Poslovni konsultant imali su samo riječi hvale i istakli su da je to jedini  časopis koji ima konkretne odgovore na pitanja iz prakse. Pretplatnici su također, pohvalili prednosti i benefite časopisa, jer su uvijek blagovremeno informisani o propisima i aktuelnostima iz finansijsko-računovodstvene problematike.

Na kraju svečanosti uručene su zahvalnice i priznanja prof. dr.sc. Jozi Piljiću za najviše objavljenih radova u časopisu Poslovni konsultant, kao i članovima Uredničkog kolegija.

Studentima Visoke škole FINra omogućen je pristup časopisu Poslovni konsultant kako u printanoj tako i u elektronskoj formi. Pristupom časopisu Poslovni konsultant studentima se omogućava korištenje naučno-istraživačkih i stručnih radova u svrhu unapređenja procesa učenja i olakšavanja izrade vlastitih seminarskih i završnih radova. Ovom saradnjom ostvaruje se jedan od osnovnih ciljeva Visoke škole FINra da svom nastavnom osoblju i studentima pruži više kroz konstantnu involviranost u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

PROMOCIJA 100. JUBILARNOG IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT NA FINra