Unesite pristupne podatke

 
Facebook

UPUTE AUTORIMA


Me─Ĺunarodno indeksiran nau─Ź┬Źno-stru─Ź┬Źni ─Ź┬Źasopis “Poslovni konsultant” objavljuje stru─Ź┬Źne i nau─Ź┬Źne radove iz podru─Ź┬Źja ekonomije i biznisa. Uredništvo ─Ź┬Źasopisa  prima samo neobjavljene radove. Radovi se dostavljaju na jednom od naših jezika (bosanskom, srpskom i hrvatskom) u A4 formatu, elektronskom poštom (e-mailom). Uredništvo pridr┼żava pravo da rad redakcijski prilagodi propozicijama i standardima ─Źasopisa i knji┼żevnog jezika, odnosno engleskog jezika, kao i zahtjevima EBSCO Publishing-a, gdje je indeksiran ─Ź┬Źasopis


Rukopisi se upu─çuju elektronskim putem na e-mail: 

[email protected]


Da bi radovi bili objavljeni, moraju zadovoljiti navedene kriterije:


I. PODACI O AUTORU:


 1. Obim radova (uklju─Ź┬Źuju─çi sa┼żetak, popis literature, bilješke i mjesta za grafi─Ź┬Źke priloge) smije iznositi najviše jedan autorski arak (do 16 kucanih stranica A4 formata).
 2. Na po─Ź┬Źetku rada treba navesti titulu, ime i prezime autora, sa osnovnim podacima autora u fusnoti (npr: Dr. sc. Ime Prezime1). 
 3. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, te e-mail adresa.


II. FORMATIRANJE TEKSTA RADA:


 1. Cijeli tekst treba biti u Times New Roman fontu, veli─Ź┬Źina 12, bez proreda.
 2. Uvod i zaklju─Źak ne numerisati. 
 3. Prvi red pasusa ne uvla─Ź┬Źiti.
 4. Sve fusnote su bez proreda, Times New Roman 10.


III. TABLICE I SLIKE:


 1. Tablice i slike unose se na predvi─Ĺeno mjesto u radu.
 2. Tablice i slike moraju biti izra─Ĺene crno-bijelo
 3. Za tablice preporu─Ź┬Źujemo crna slova na bijeloj pozadini, bez sivih nijansi.
 4. Tablice i slike ne smiju biti skenirane.
 5. Sve slike treba dostaviti odvojeno od samog rada, u cdr i pdf formatu
 6. Obavezno navesti izvor ispod svake slike/tablice.
 7. Formatiranje slika treba biti uskla─Ĺeno, dakle sve slike i tabele u radu trebaju da budu koherentne, da ─Ź┬Źine jednu vizulenu cjelinu (korištenje iste vrste i veli─Źine slova u naslovu slike, korištenje istih ili sli─Źnih stilskih elemenata)
 8. Kao i u tekstu rada, u slikama koristiti font Times New Roman, prikladne veli─Ź┬Źine


IV. REFERENCE, FUSNOTE, LITERATURA:


 1. Reference citiranih dijelova teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Reference se stavljaju u zagrade i sadr┼że prezime autora, godinu izdanja i, u slu─Źaju navoda, stranicu, na primjer: (Babi, 2005) odnosno (Babi, 2005, 129) ili se navodi redni broj citiranog djela u popisu literature uz naznaku stranice, na primjer: 6, str.12.
 2. Bilješke (fusnote) se ozna─Ź┬Źavaju arapskim brojkama u tekstu i pozicioniraju se na istoj stranici na dnu teksta.
 3. U popisu literature navode se svi korišteni izvori, i to abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati (a, b, c i sl.) u zagradi iza godine izdanja. Ukoliko je više autora zajedni─Źkog rada, na ovom se mjestu navode prezimena sa po─Ź┬Źetnim slovom imena abecednim redom. Koristite se sljede─çim primjerima:


Za knjige:


Vukoni─ç, B., (2005), Naziv knjige, izdava─Ź. 


Za ─Ź┬Źasopise:


Novkovi─ç, S., (1999), Transition from self-management to employee ownership in Croatia: A Survey, Ekonomska istra┼żivanja, 12 (1-2): 57-68. (12 ozna─Ź┬Źava volumen/godište/ ─Źasopisa, (1) broj sveska unutar godišta, a 57-68 paginaciju rada u tekstu).


V. KLJU─îNE RIJE─îI RADA:

      

Navesti do najviše osam rije─Ź┬Źi na našem i engleskom jeziku. 


VI. SA┼ŻETAK RADA:Sa┼żetak rada treba sadr┼żavati do 100 rije─Ź┬Źi (do pola stranice kucanog teksta A4 formata). U sa┼żetku se navode svrha i ciljevi rada, metode, struktura rada, osnovni rezultati i zaklju─Ź┬Źak o mogu─çoj primjeni rezultata. Svaki rad mora imati sa┼żetak na nekom od naših jezika i engleskom jeziku.

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri