Unesite pristupne podatke

 
Facebook

O ńĆASOPISU


 

 


Od januara 2009. godine edukativno-konsultantska kuća Finconsult Tuzla izdaje meÄ‘unarodno indeksirani nauĬćno-struĬćni Ĭćasopis „Poslovni konsultant“,  koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-raĬćunovodstvene  i menad�erske profesije u Bosni i Hercegovini. 
NauĬćno-struĬćni Ĭćasopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomoći jaĬćanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti raĬćunovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te opštih i specijalistiĬćkih oblasti upravljanja i poslovanja. 
ÄŒasopis ima za cilj i afirmaciju nauĬćno-istra�ivaĬćkog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje nauĬćnih i struĬćnih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju praktiĬćnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BiH. 
Nekoliko stotina preduzeća sa podruĬćja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, BrĬćko Distrikta i šire, sa podruĬćja cijele BiH, već prepoznalo kvalitet i korisnost sadr�aja Ĭćasopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na Ĭćasopis. 
Do sada je izašlo 20 brojeva „Poslovnog konsultanta“ sa objavljenim preko 200 nauĬćnih i struĬćnih radova od strane više od 100 autora,  sa podruĬćja cijele BiH, ali i iz inostranstva.
NauĬćno-struĬćni Ĭćasopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u dvije najveće meÄ‘unarodno priznate baze akademskih Ĭćasopisa, publikacija i Ĭćlanaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. 
Cilj Ĭćasopisa
Kontinuirana edukacija finansijsko - raĬćunovodstvene i menad�erske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).
Svrha 
Blagovremena informiranost i praktiĬćna upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduzeća u BiH
Sadr�aj Ĭćasopisa
NauĬćni i struĬćni radovi iz oblasti finansija, raĬćunovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menad�menta, poslovnog prava i dr.
Primjena propisa u poslovnoj praksi
Pravni i porezni savjetnik
Aktuelnosti iz zemlje i svijeta iz ekonomije i biznisa
Pitanja i odgovori (koje uređuje Mr.sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH)
Godišnja pretplata i broj izdanja
Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus PDV) 
Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus PDV) 
Šest izdanja u toku godine (dvomjeseĬćno)
Pogodnost za pretplatnike
Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuće «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatniĬćke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100,00 KM u toku godine)
Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (minimalno u visini od 100,00 KM u toku godine)
Jedno besplatno predstavljanje vašeg preduzeća ili objavljivanje propagandne poruke u Ĭćasopisu tokom pretplatniĬćke godine 
Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u Ĭćasopisu po znatno povoljnijim cijenama 
Savjetodavna struĬćna podrška u rješavanju poslovne problematike u vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona , fax-a ili direktno posjetom)
Mogućnost kontaktiranja i saradnje sa našim vanjskim saradnicima i konsultanatima, univerzitetskim profesorima i eksperatima iz prakse
Uredništvo Ĭćasopisa:
Prof. dr. Adnan RovĬćanin, Ekonomski fakultet Sarajevo, BiH
Prof. dr. Slobodan Vidaković, FPE Univerziteta «Educons» Novi Sad, Srbija
Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Zijad D�afić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof. dr. Helena Bla�ić,  Ekonomski fakultet SveuĬćilišta u Rijeci, Hrvatska 
Prof.dr.  Jasmina Gr�inić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kalić
Uplatu pretplate mo�ete izvršiti na raĬćune kod sljedećih banaka:
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj: 1544002000541593 i
ProCredit Bank dd BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj: 1941160349501128.
Informacije i prijave za pretplatu:
telefon/fax.: 035 277 275, mob.:061/963-917
Ul. Armije RBiH 15 (TC Skojevska), Tuzla
www.finconsult.ba
Veńá 10. godinu, od januara 2009. godine edukativno-konsultantska kuńáa Finconsult izdaje meńĎunarodno indeksirani nauńć¬ćno-struńć¬ćni ńć¬ćasopis „Poslovni konsultant“,  koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-rańć¬ćunovodstvene  i menadŇĺerske profesije u Bosni i Hercegovini


Nauńćno-struńć¬ćni ńćasopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomońái jańćanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti raĬćunovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te opštih i specijalistińć¬ćkih oblasti upravljanja i poslovanja. 


ńĆasopis ima za cilj i afirmaciju nauńć¬ćno-istraŇĺivańć¬ćkog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje nauńć¬ćnih i struńćnih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju praktińć¬ćnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeńáa u BiH. 


Nekoliko stotina preduzeńáa sa podruńć¬ćja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, Brńć¬ćko Distrikta i šire, sa podruńćja cijele BiH, veńá prepoznalo kvalitet i korisnost sadrŇĺaja ńć¬ćasopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na ńćasopis. 


Do sada je izašlo 72. brojeva „Poslovnog konsultanta“ sa preko 650 objavljenih nauńć¬ćnih i struńćnih radova od strane više od 400 autora,  sa podruńć¬ćja cijele BiH, ali i iz inostranstva.


Nauńć¬ćno-struńć¬ćni ńć¬ćasopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u dvije najveńáe meńĎunarodno priznate baze akademskih ńć¬ćasopisa, publikacija i ńćlanaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete


Cilj ńć¬ćasopisa

Kontinuirana edukacija finansijsko - rańć¬ćunovodstvene i menadŇĺerske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).


Svrha 

Blagovremena informiranost i praktińć¬ćna upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduzeńáa u BiH


SadrŇĺaj ńć¬ćasopisa

 • Nauńćni i struńć¬ćni radovi iz oblasti finansija, rańć¬ćunovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menadŇĺmenta, poslovnog prava, marketinga, porezne regulative i evropskih standarda 
 • Primjena propisa u poslovnoj praksi
 • Porezni i pravni savjeti
 • Odgovori na Vaša pitanja
 • Statistińć¬ćki podaci i servis za podršku u radu


Godišnja pretplata i broj izdanja

 • Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus PDV) 
 • Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus PDV)
 • Cijena pretplate za printanu+elektronsku verziju 300 KM (plus PDV) 
 • 10 izdanja u toku godine


Korist za pretplatnike

 • Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuńáe «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatnińćke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100 KM u toku godine)
 • Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (minimalno u visini od 100 KM u toku godine)
 • Jedno besplatno predstavljanje Vašeg preduzeńáa ili objavljivanje propagandne poruke u ńć¬ćasopisu tokom pretplatniĬćke godine
 • Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u ńć¬ćasopisu po znatno povoljnijim cijenama (sa popustom do 50%) 
 • Savjetodavna struńć¬ćna podrška u rješavanju poslovne problematike u Vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona, fax-a ili direktno posjetom)
 • Besplatni odgovori na Vaša pitanja iz oblasti direktnih i indirektnih poreza (odgovore daju i ureńĎuju Mr. sc. Fikret Hasanovińá, Porezna uprava FBiH i Dr. sc. Jozo Piljińá, Uprava za Indirektno oporezivanje BiH), kao i na pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa (odgovore daje dr.sc. Nermina Babajińá, dipl. pravnik) i pitanja iz rańć¬ćunovodstva i finansija (odgovore daje dr.sc.ismet Kalińá).

 

Odlukom Komisije za rańćunovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine broj 30-3/17, Poslovni konsultant se priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-rańć¬ćunovodstvene profesije u BiH, sa 8 bodova na pretplatu.

 

Uredništvo ńć¬ćasopisa:

Prof.dr. Jozo Sovińá, Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku

Prof. dr. Adil Kurtińá, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH

Prof.dr.  Bahrija Umihanińá, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH

Prof. dr. Senada Kurtanovińá, Ekonomski fakultet Bihańá, BiH

Prof. dr. Helena BlaŇĺińá,  Ekonomski fakultet Sveuńć¬ćilišta u Rijeci, Hrvatska 

Prof.dr.  Jasmina GrŇĺinińá, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska

Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kalińá


Uplatu pretplate moŇĺete izvršiti na rańćune kod sljedeńáih banaka:

 • Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, rańć¬ćun broj: 1544002000541593 
 • ProCredit Bank d.d. BiH Filijala Tuzla, rańć¬ćun broj: 1941160349501128.
 • Sberbank dd BiH Filijala Tuzla, rańćun broj : 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. BiH Filijala Tuzla, rańćun broj : 3384402215365974    


Ino uplata ŇĹ-R: BA391544002000541593;  SWIFT:UPBKBA22Informacije i prijave za pretplatu:

telefon/fax.: 035 277 275

Ul. Armije RBiH 15 ( TC Skojevska ), Tuzla

e-mail: [email protected]

Online obrazac za prijavu ovdje


CJENOVNIK OGLAŠAVANJA U NAUńĆNO-STRUńĆNOM ńĆASOPISU

"POSLOVNI KONSULTANT"


Shvatajuńái Vaš interes i vońĎeni Ňĺeljom da uspostavimo i kontinuirano odrŇĺavamo poslovne i partnerske odnose, Ňĺelimo Vam ponuditi da kao korisnik i pretplatnik našeg meńĎunarodno indeksiranog nauńć¬ćno-struńć¬ćnog ńćasopisa iskoristite moguńánost da u 2017. godini, na stranicama Poslovnog konsultant-a jedanput besplatno predstavite Vaše preduzeńáe ili objavite propagandnu poruku. TakońĎer Vam pruŇĺamo moguńánost da kao pretplatnik ńć¬ćasopisa objavljujete Vaše propagandne poruke i druge informacije po povoljnijim cijenama (uz veńáe popuste).

ńĆasopis izlazi 10 puta godišnje u tiraŇĺu od 1.000 primjeraka, a distribuira se na podruńć¬ćju cijele BiH, ńć¬ćiji su ńć¬ćitaoci uglavnom rańć¬ćunovońĎe, revizori, finansijski direktori, generalni direktori i vlasnici preduzeńáa.  

 

Cijene su izraŇĺene bez PDV-a. 

 

Za kontinuirano reklamiranje u ńć¬ćasopisu "Poslovni konsultant" na navedene cijene dajemo sljedeńáe popuste:

 • Za dva broja 15%
 • Za tri broja 20%
 • Za ńćetiri broja 25%
 • Za pet brojeva 30%
 • Za šest brojeva 35%
 • Za sedam i više brojeva 40%

 

Za pretplatnike ńć¬ćasopisa dodatni popust od 10%.


Link za pretplatu na ńćasopis "Poslovni konsultant"

 

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri