Unesite pristupne podatke

 
Facebook

KORISNI LINKOVI

AŽURIRANA LISTA LICENCIRANIH CR – na dan 25.1.2017.

KOMISIJA ZA RAÄŒUNOVODSTVO I REVIZIJU BIH 

PUNI TEKST MSFI ZA MSP (KLIKNUTI OVDJE)

SRRF SAVEZ RAÄŒUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA F BIH 

 

Prijave SRRF:


Prijave Savez računovođa i revizora RS:

 


 

OKVIRNA ISPITNA PITANJA

Ispitna pitanja za CRT

Ispitna pitanja za CR

Ispitna pitanja za OR

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA CR - novembar 2016

1. Poslovno pravo i porezi          

2. Primjena upravljačkog računovodstva            

2. Primjena upravljačkog računovodstva - duži test       

3. Finansijsko izvještavanje       

3. Finansijsko izvještavanje - duži test  

4. Revizija i sisitemi interne kontrole     

4. Revizija i sisitemi interne kontrole - duži test               

5. Primjena FM

5. Primjena FM - duži test

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - maj 2016

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - novembar 2015

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - maj 2015

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - novembar 2014

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - maj 2014

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova - vanredni ispitni rok Tuzla

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - novembar 2013

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - maj 2013

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - novembar 2012

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - maj 2012

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA- novembar 2011

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

RJEŠENJE ISPITNIH TESTOVA - maj 2011

CRT-rješenje testova

CR-rješenje testova

OR-rješenje testova

 

SRRRS - SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE

 

  

Prijave na edukacije

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri