Unesite pristupne podatke

 
Facebook

POSLOVNI KONSALTING->POREZNI KONSALTING


  • Savjetovanja u vezi sa voÄ‘enjem knjigovodstvenih evidencija u sistemu PDV-a: Knjige KUF i KIF, u vezi sa načinom obračuna i plaćanja PDV-a, popunjavanjem i podnošenjem mjesečne poreske prijave, odnosno zahtjeva za povrat PDV-a ili prenosa potraživanja kredita u naredni porezni period,
  • Savjetovanje u vezi sa porezom na dobit: obračun obaveze, reinvestiranje, obračun akontacije, porezne olakšice,
  • Savjetovanja u vezi sa porezima i doprinosima na plaću i iz plaće, ostali poreski konsalting vezan za poreze
  • Obračun i plaćanje poreza na dohodak.
  • Obračun i plaćanje poreskih obaveza samostalnih poduzetnika i obrta

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri