Unesite pristupne podatke

 
Facebook

KPE->AKTUELNOSTI


 

GODIŠNJI PLAN

KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE (KPE) ZA 2018. GODINU

 

 

Rb.

Oblik edukacije

Tema

Vrijeme

Broj bodova/sati

 

 

1.

 

 

Seminar

Godišnji obrańćun - sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih  izvještaja i prijava za 2017., primjena novih standarda, primjena novih poreznih i drugih propisa  


 

 

Januar 2018.

 

 

7

 

 

 

2.

 

 

 

Seminar

Obrańćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2017. godinu, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2017., novi zakoni o porezu na dohodak i doprinosima, primjena novih standarda i ostali propisi


 

 

 

Mart 2018.

 

 

 

7

 

3.

 

MeńĎunarodni simpozij

Savremene finansije i rańćunovodstvo u kontekstu novih MRS/MSFI, reformskih procesa i relevantnih propisa u BiH i EU

 

 

Maj 2018.


 

 

10

 

 

4.

 

 

Seminar

Polugodišnji obrańćun u 2018., Primjena novog Zakona o rańćunovodstvu i reviziji; primjena novih zakona o porezu na dohodak, doprinosima, PIO/MIO

 

 

Juni/Juli 2018.


 

 

7

 

 

5.

 

 

Seminar

Praktińćna primjena MRS/ MSFI u BiH i reformski procesi u BiH, primjena IT u reformskim procesima bh. privrede,

 


Septembar/Oktobar 2018.


 

 

7

 

 

6.

 

 

Savjetovanje   

Pripremne radnje godišnjeg obrańćuna za 2018., Kodeks etike finansijsko-rańćunovodstvene profesije, primjena novih propisa 

 

 

Decembar 2018.

 

 

7

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri