Unesite pristupne podatke

 
Facebook

KPE->AKTUELNOSTI


 

GODIŠNJI PLAN

KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE (KPE) ZA 2017. GODINU

 

 

Rb.

Oblik edukacije

Tema

Vrijeme

Broj bodova/sati

 

 

1.

 

 

Seminar

Godišnji obrańćun - sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih  izvještaja i prijava za 2016., i primjena novih poreznih i drugih propisa

 

 

Januar 2017.

 

 

7

 

 

 

2.

 

 

 

Seminar

Obrańćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2016. godinu i konsolidovani finansijski izvještaji za 2016., novi zakoni o porezu na dohodak i doprinosima, ostali propisi

 

 

 

Mart 2017.

 

 

 

7

 

3.

 

MeńĎunarodni simpozij

Reformska agenda BiH – poslovni ambijent i porezno okruŇĺenje - stanje i perspektive  

 

 

April 2017.

 

 

10

 

 

4.

 

 

Seminar

Primjena novog zakona o rańćunovodstvu i reviziji; finansije i rańćunovodstvo u reformiranim uslovima poslovanja i primjena novih poreznih i drugih propisa

 

 

Maj/Juni 2017.

 

 

7

 

 

5.

 

 

Seminar

Praktińćna primjena MRS/ MSFI u BiH i reformski procesi u BiH, primjena IT u reformskim procesima bh. privrede, finansijska konsolidacija

 

Septembar/Oktobar 2017.

 

 

7

 

 

6.

 

 

Savjetovanje

Pripremne radnje godišnjeg obrańćuna za 2017.,Kodeks etike finansijsko-rańćunovodstvene profesije, primjena novih propisa 

 

 

Decembar 2017.

 

 

7

 

Prijave na edukacije

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri