Unesite pristupne podatke

 
Facebook

KPE->OPńÜE INFORMACIJE

U cilju obnavljanja postojeńáih i sticanja novih znanja i vještina finansijsko-rańć¬ćunovodstvene profesije, FINconsult realizuje program kontinuirane profesionalne edukacije (KPE). Kontinuirana profesionalna edukacija certificiranih rańć¬ćunovodstvenih tehnińć¬ćara (CRT), certificiranih rańć¬ćunovońĎa (CR) i ovlaštenih revizora (OR), u organizaciji FINconsult-a provodi se od pońć¬ćetka 2007. godine. Na godišnjem niovu realizira se najmanje po pet seminara, kako bi se uńćesnicima seminara obezbjedio zakonom propisan broj sati odnosno bodova.

 

 

Edukativno-konsultantska kuńáa Finconsult je u 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014.,2015, 2016. i 2017. godini uspješno realizirala KPE  u skladu sa odobrenjem UO Saveza rańćunovońĎa, revizora i finansijskih radnika FBiH.

 

U 2007. godini je odrŇĺano 4 seminara/radionice u: Tuzli, Grańćanici i Jelah-Tešanj, na temu:

 • "Godišnji obrańć¬ćun za 2006. godinu" 30 i 31. januara 2007. godine po odluci UO Saveza rańć¬ćunovońĎa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj:OD-4/07
 • "Obrańć¬ćun poreza na dobit za 2006. godinu" 13.03.2007. godine po odluci UO Saveza rańć¬ćunovońĎa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj:OD-9/07
 • „Polugodišnji obrańćun u 2007. godini i usklaÄ‘ivanja sa MRS/MSFI“ 03.07.2007. godine  po odluci UO Saveza rańć¬ćunovońĎa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj:OD-22/07
 • „Revizija finansijskih izvještaja (stanje i perspektive) i novi sistemi oporezivanja dobiti preduzeńáa i dohotka grańĎana“ 13,14 i 15.11.2007. godine po odluci UO Saveza rańć¬ćunovońĎa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj:OD-29/07

 

2008. godini edukativno-konsultantska kuća Finconsult u okviru KPE je održala po 6 seminara/savjetovanja u: Tuzli,GraĬćanici, Jelahu-Tešnju i BrĬćkom. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun i sastavljanje finansijskih izvještaja za 2007. godinu“ , odobrenje br.:OD-3/08
 • „ObraĬćun poreza na dobit za 2007. godinu“, odobrenje br.:OD-8/08
 • „RaĬćunovodstveni/porezni tretman stalnih sredstava i direktni porezi“, odobrenje br.: OD-15/08
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2008. godini“, odobrenje br.:OD-19/08
 • „PraktiĬćna primjena Pravilnika  o provedbi Zakona o porezu na dohodak i novi obraĬćun doprinosa“, odobrenje br.: OD-26/08
 • „ObraĬćun i plaćanje poreza na plaću/dohodak i doprinosa od 01.01.2009. godine i pripremne radnje za godišnji obraĬćun“, odobrenje br.:OD-33/08.

 

U 2009. godini edukativno-konsultantska kuća Finconsult u okviru KPE je održala po 6 seminara/savjetovanja u :Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju i BrĬćkom. Seminari su održani uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih izvještaja i poreznih prijava za 2008. godinu“. Odobrenje br. OD-5/09 od 12.01.2009. godine
 • „ObraĬćun i prijava poreza na dobit za 2008. godinu i promjena novih poreza u BiH“. Odobrenje br: OD-9/09 od 05.03.2009. godine
 • „Upravljanje zalihama i troškovima u uslovima ekonomske krize i oporezivanje dohodaka u BiH“. Odobrenje br: OD-14/09 od 01.06.2009. godine
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2009. godini, javne nabavke u BiH i porezne aktualnosti“. Odobrenje br: OD-18/09 od 19.06.2009. godine
 • „Porezno okruženje u BiH – stanje i perspektive i novi Zakon o raĬćunovodstvu i reviziji u FBiH“. Odobrenje br:OD-25/09 od 16.10.2009. godine
 • „PraktiĬćna primjena zakona o raĬćunovodstvu i reviziji i pripremne radnje za godišnji obraĬćun 2009. godine“. Odobrenje br: OD-29/09 od 26.11.2009. godine.

 

2010. godini edukativno-konsultantska kuća Finconsult  u okviru KPE je održala po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-  Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom: 

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih izvještaja i poreznih prijava za 2009. godinu“. Odobrenje br. OD-3/10 od 11.01.2010. godine 
 • „Poslovni ambijent i porezno okruženje u BiH-stanje i perspektive“. Odobrenje br: OD-9/10 od 05.03.2010. godine 
 • „Upravljanje rizicima u poslovanju i jaĬćanje konkurentne sposobnosti preduzeća u BiH“. Odobrenje br: OD-17/10 od 21.05.2010. godine 
 • „Fiskalizacija u Federaciji BiH i druge porezne aktuelnosti“. Odobrenje br:OD-29/10 od 27.09.2010. god. 
 • „PraktiĬćna provedba fiskalizacije u Federaciji BiH, novi Kontni okvir i obrasci financijskih izvještaja, pripremne radnje za godišnji obraĬćun 2010“. Odobrenje br: OD-42/10 od 26.11.2010. godine

 

2011. godini edukativno-konsultantska kuća Finconsult u okviru KPE je održala po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu - Tešnju i BrĬćkom. Seminari su održani uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom: 

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i poreznih prijava za 2010.godinu“. Odobrenje br. OD-3/11 od 12.01.2011. godine
 • ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2010. i praktiĬćna primjena novog analitiĬćkog kontnog plana“. Odobrenje br. OD-7/11 od 25.02.2011. godine
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2011. godini, budžetiranje kapitala, primjena IT sistema u raĬćunovodstvu“. Odobrenje br. OD-20/11 od 01.06.2011. godine
 • „PraktiĬćna primjena izmjenjenih i dopunjenih MRS/MSFI u BiH, novi izgled financijskih izvještaja u BiH i financijsko izvještavanje u EU, porezne i druge aktuelnosti“. Odobrenje br.OD-32/11 od 21.10.2011. godine
 • „ObraĬćun završene i nezavršene proizvodnje uĬćinaka, pripremne radnje za godišnji obraĬćun-predbilansne radnje i inventarisanje za 2011. godinu i porezne aktuelnosti“. Odobrenje br.OD-38/11 od 08.12.2011. godine

 

2012. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 (od ukupno planiranih 5) seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju i BrĬćkom. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2011.godinu“. Odobrenje br. OD-4/12 od 10.01.2012. godine
 • ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2011. godinu i primjena IT sistema u raĬćunovodstvu i reviziji“. Odobrenje br. OD-10/12 od 23.02.2012. godine
 • "Polugodišnji obraĬćun u 2012. godini, upravljanje troškovima kvaliteta, raĬćunovodstveni obuhvat tekuće imovine, izvori finansiranja preduzeća u BiH"Odobrenje br. OD-23/12 od 23.05.2012. godine
 • "PraktiĬćna primjena MSFI za MSP, dugotrajna imovina, prekid poslovanja, upravljanje tekućom imovinom i izmjene poreznih propisa" Odobrenje br. OD-33/12 od 28.09.2012. godine
 • "Porezno raĬćunovodstvo, planiranje revizije i predrevizijske radnje i pripremne radnje za godišnji obraĬćun 2012." Odobrenje br. OD-43/12 od 30.11.2012. godine

 

2013. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 (od ukupno planiranih 6) seminara/savjetovanja i 1 meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2012. godinu“. Odobrenje br. OD-5/13 od 10.01.2013. godine.
 • "ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za  2012. Godinu i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja". Odobrenje br. OD-8/13 od 15.02.2013. godine.
 • 1.MeÄ‘unarodni simpozij: "JaĬćanje konkurentnosti bosanskohercegovaĬćkih preduzeća i implementacija standarda Evropske unije u BIH". Odobrenje br. OD-16/13 od 08.03.2013. godine.
 • "Polugodišnji obraĬćun u 2013.godini, aktuelnosti iz prakse finansijsko-raĬćunovodstvene profesije, izmjene poreznih propisa". Odobrenje br. OD-25/13 od 24.05.2013. godine.
 • "RaĬćunovodstveno izvještavanje u turbulentnim uslovima, evidentiranje troškova u proizvodnim, uslužnim I trgovaĬćkim preduzećima-problemi u praksi, glavni uzroci nedostatka novca, te izmjene poreznih propisa". Odobrenje br. OD-42/13 od 03.10.2013. godine.
 • "Pripremne radnje za godišnji obraĬćun za 2013. godinu, mjesto i uloga eksterne i interne revizije i kontrole, javne nabavke-problemi u praksi, izmjene poreznih propisa. Odobrenje br. OD-52/13 od 28.11.2013. godine.

 

2014. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 seminara/savjetovanja i 1 meÄ‘unarodni simpoziju: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2013. godinu“. Odobrenje br. OD-5/14 od 9.01.2014. godine.
 • “ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za  2013. godinu i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja”. Odobrenje br. OD-9/14 od 25.02.2014. godine.
 • 2.MeÄ‘unarodni simpozij: “Izazovi finansijsko-raĬćunovodstvene i menad�erske profesije u BIH-mogućnosti i ograniĬćenja”. Odobrenje br. OD-15/14 od 13.03.2014. godine.
 • “Polugodišnji obraĬćun u 2014., aktuelnosti iz prakse finansijsko-raĬćunovodstvene profesije, specifiĬćni tretmani u sistemu PDV-a I izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-27/14 od 2.6.2014. godine
 • “PraktiĬćna primjena MRS/MSFI u BiH, finansijsko upravljanje i finansijska konsolidacija, aktuelni propisi od znaĬćaja za rad finansijsko-raĬćunovodstvene profesije i porezne aktuelnosti”. Odobrenje br. OD-43/14 od 3.10.2014. godine.
 • “Pripremne radnje za godišnji obraĬćun za 2014. godinu, obraĬćun troškova I upravljanje troškovima po projektima, inspekcijski nadzor, novi zakon o javnim nabavkama I drugi relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-53/14 od 02.12.2014. godine.

 

U 2015. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 seminara/savjetovanja i  jedan meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu“. Odobrenje br. OD-3/15 od 7.01.2015. godine.
 • “ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za  2014. godinu, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa”. Odobrenje br. OD-12/15 od 25.02.2015. godine.
 • 3.MeÄ‘unarodni simpozij: “Pripreme BH. ekonomije za ulazak u EU”. Odobrenje br. OD-19/15 od 20.03.2015. godine.
 • “Polugodišnji obraĬćun u 2015., vremenska razgraniĬćenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgoÄ‘ene porezne obaveze, meÄ‘unarodni ugovori i porez po odbitku, izmjene poreznih i drugih propisa”. Odobrenje br. OD-32/15 od 26.5.2015. godine.
 • “Finansijsko - raĬćunovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi zakon o radu i njegova primjena, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-44/15 od 23.9.2015. godine.
 • “Pripremne radnje godišnjeg obraĬćuna za 2015. godinu, upravljanje gotovim novcem, propisi i praksa novog Zakona o privrednim društvima”. Odobrenje br. OD-58/15 od 24.11.2015. godine.

 

U 2016. godini, edukativno - konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 seminara/savjetovanja i 1 meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, GradaĬćcu, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2015. godinu i primjena novih propisa“. Odobrenje br. OD-1/16 od 6.01.2016. godine.
 • “ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za  2015. godinu, novi zakon o porezu na dobit i novi opći kolektivni ugovor i drugi novi propisi.” Odobrenje br. OD-10/16 od 25.02.2016. godine.
 • 4. MeÄ‘unarodni simpozij: „Uloga finansijsko-raĬćunovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja bh. privrede“.  Odobrenje br. OD-14/16 od 11.4.2016. godine.
 • „Novi Zakon o raĬćunovodstvu i reviziji, praktiĬćna primjena novog Zakona o porezu na dobit, pripreme za polugodišnji obraĬćun u 2016., naplata potraživanja faktoringom, aktuelne izmjene i primjena poreznih i drugih propisa“. Odobrenje br.  OD-27/16 od 30.5.2016. godine.
 • „Finansijsko-raĬćunovodstveno poslovanje po novim propisima, novi pravilnici o porezu na dobit i transfernim cijenama i ostali relevantni propisi“. Odobrenje br. OD-40/16 od 20.09.2016. godine.
 • Novi zakoni o  porezu na dohodak, doprinosima, raĬćunovodstvu i reviziji, pravilnici o primjeni zakona o porezu na dobit i transfernim cijenama, pripremne radnje godišnjeg obraĬćuna za 2016 godinu“. Odobrenje br. OD-64/16 od 08.12.2016. godine.

 

U 2017. godini, edukativno - konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 3 seminara/savjetovanja i 1. meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom, GradaĬćcu i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2016. godinu i novi porezni i drugi propisi". Odobrenje br. OD-5/17 od 09.01.2017. godine.
 • "SaĬćinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2016., izvještaj o transfernim cijenama,  izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih  propisa". Odobrenje br. OD-10/17 od 20.02.2017. godine.
 • 5. MeÄ‘unarodni simpozij "Reformski procesi u BiH - poslovni ambijent i porezno okruženje - stanje i perspektive". Odobrenje br.OD-26/17 od 23.03.2017. godine.
 • „Primjena novih i izmjenjenih MRS/MSFI, polugodišnji obraĬćun u 2017., primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, nacrti novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima, aktuelne izmjene propisa“. Odobrenje br. OD-37/17 od 05.06.2017. godine

 

 

U narednom periodu edukativno-konsultantska kuća FINconsult planira strateško proširenje svog djelovanja odnosno izvoÄ‘enje KPE na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. 

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri