Unesite pristupne podatke

 
Facebook

EDUKACIJE ZA OR->PREDMETI/PREDAVAČI

Edukacija za Ovlaštenog revizora (OR) ima ukupno 75 časova za 5 predmeta (15 časova po predmetu).


1.   Napredno upravljačko računovodstvo

 • Prof. dr. Senada Kurtanović
 • Prof. dr. Teodor Petrović
 • Dr. sc. Jozo Piljić

 

2.    Napredna revizija

 • Prof. dr. Jozo Sović
 • Prof. dr. Rajko Radović
 • Prof. dr. Jusuf Kumalić
 • Mr. sc. Šerif Isović

 

3.    Napredno finansijsko izvještavanje

 • Ekrem Duranović, dipl. oec.

 

4.     Napredni finansijski menadžment

 • Dr. sc. Ismet Kalić
 • Dr.sc. Adnan Rovčanin
 • Mr. sc. Edin Zahirović
 • Mr.sc. Adem Abdić

 

5.    Strategijski menadžment

 • Prof. dr. Aziz Šunje
 • Prof. dr. Adil Kurtić

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri