Unesite pristupne podatke

 
Facebook

EDUKACIJE ZA OR->OPńÜE INFORMACIJE (USLOVI)

O zvanju 

Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od kljuĬćne važnosti, stoga se od revizora zahtjeva da posjeduje vještine, znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veliĬćine, „dijagnosticira“ njenu internu kontrolu i sisteme poslovanja, obavlja reviziju u skladu s meÄ‘unarodnim standardima i sastavlja finansijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i meÄ‘unarodnim raĬćunovodstvenim standardima. Certificirane raĬćunovoÄ‘e koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama, ili u multinacionalnim kompanijama će takoÄ‘er imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori.

 

 


Uslovi

Kandidat za zvanje Ovlašteni revizor treba da  ispunjava slijedeće uslove:

 

3. Ovlašteni revizor je struĬćna osoba koja ima završen diplomski ili dodiplomski nauĬćni studij i zvanje Certificiranog raĬćunovoÄ‘e s najmanje tri godine radnog iskustva u ovom zvanju, te položene ispite predviÄ‘ene za ovo zvanje.

 

3.1. Ispitima se dokazuje nužni nivo profesionalne struĬćnosti za samostalno davanje mišljenja o fer i korektnom prikazu finansijskih izvještaja koji su predmet revizije.

 

3.2. Pored uslova iz stava 1. ovog Ĭćlana, kandidat mora imati najmanje tri godine praktiĬćnog rada kod ovlaštenog revizora, te sudjelovati u najmanje dvije revizije godišnje. O naprijed navedenim Ĭćinjenicama potvrdu izdaje revizorsko društvo kod koga je radio kandidat.

 

3.3. Ako kandidat zadovoljava naprijed navedene uvjete, on mora prihvatiti obavezu poštivanja Kodeksa etike profesionalnih raĬćunovodstvenih struĬćnjaka i stalno profesionalno usavršavanje predviÄ‘eno za ovo profesionalno zvanje.

 

3.4. MeÄ‘utim, u razdoblju od narednih deset godina, zvanje "ovlaštenog revizora" može steći osoba koja ispunjava odredbe stava 1. ove taĬćke i položi ispite predviÄ‘ene za ovo struĬćno zvanje.

 

3.5. Pored znanja i iskustva utvrÄ‘enih za Certificiranog raĬćunovoÄ‘u, Ovlašteni revizor treba posjedovati dopunska aktualizirana znanja o MSFI i MeÄ‘unarodnim standardima revizije, te tehnikama revizije finansijskih izvještaja.

 

3.6. Program za polaganje ispita za Ovlaštenog revizora obvezno obuhvaća materiju iz predmeta:

- Napredno upravljaĬćko raĬćunovodstvo

- Napredna revizija

- Napredno finansijsko izvještavanje

- Napredni finansijski menadžment

- Strategijski menadžment

 

3.7. PraktiĬćno iskustvo može se stjecati prije, tokom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-struĬćno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u vezi s praktiĬćnim iskustvom. 

 

3.7.1. Nakon stjecanja zvanja Certificiranog raĬćunovoÄ‘e kandidat može pristupiti polaganju ispita za stjecanje zvanja Ovlašteni revizor ali mu entitetski Savezi nakon položenih ispita neće izdati certifikat Ovlaštenog revizora dok ne stekne trogodišnje radno iskustvo u zvanju Certificirani raĬćunovoÄ‘a i dostavi dokaz o istom. Radno iskustvo se dokazuje kopijom radne knjižice i potvrdom poslodavca da je kandidat obavljao poslove u skladu s podtaĬćkom 4-2 Odluke o vrstama profesionalno-struĬćnih zvanja na temelju implementacije MOS-ova ("Službeni glasnik BiH", broj: 81/06)

 

Validnost

 

 • Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

 

 

 
Trajanje edukacije


Edukacija traje ukupno 8 sedmica, a organizuje se dva puta godišnje, i to:

 

 • Mart – April (Majski ispitni rok)
 • Septembar – Oktobar (Novembarski ispitni rok)

 

Cijena i naĬćin plaćanja

 

 • Cijena edukacije za (OR) je 1.700KM (plus PDV)
 • Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)
  • I rata – prije poĬćetka edukacije
  • II rata – poslije prvog mjeseca edukacije
  • III rata – na kraju edukacije
 • Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti plaćanje prije poĬćetka edukacije.

 

Žiro-raĬćuni za uplatu

 

Intesa Sanpaolo Banka Rn.br. : 1544002000541593

ProCredit bank Rn. br. : 1941160349501128

Sberbank Rn. br. : 1404011120021829

UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974  

ID: 4209808770009

PDV: 209808770009

 

Termini održavanja edukacije
 

Tuzla:
     
 Subota i nedjelja od 09.00 do 14.00

Sarajevo:
       Subota i nedjelja od 09.00 do 14.00

 

Dodatne informacije i prijave


Tuzla,

Ulica Armije RBiH br.15,
Telefon/Fax: 035/277-275;
Mobitel: 061/963-917;

E-mail: [email protected]

 

Sarajevo, 

Ulica Asima Ferhatovića br. 2,
Telefon: 033/204-769
 
Mobitel:  061/963-917 

E-mail: [email protected] 

Web site: www.finconsult.ba

Prijavu možete izvršiti odmah putem interneta - Prijava

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri