Unesite pristupne podatke

 
Facebook

EDUKACIJE ZA CR->OP─ćE INFORMACIJE (USLOVI)

O zvanju


Certificirani ra─Źunovo─Ĺa je osposobljen da radi kao šef ra─Źunovodstva, finansijski kontrolor, upravlja─Źki ra─Źunovo─Ĺa ili viši ra─Źunovo─Ĺa u bilo kojem preduze─çu srednje veli─Źine, kao i u velikim preduze─çima.

 

CR mo┼że organizovati ra─Źunovodstveni sustav, sastavljati ra─Źunovodstvene izvještaje koriste─çi me─Ĺunarodne ra─Źunovodstvene standarde, pripremati informacije za vanjske korisnike, razvijati ra─Źunovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema prora─Źune i planove preduze─ça, priprema poslovne planove, poma┼że preduze─çu osigurati finansijska sredstva i ima klju─Źnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka.

 

CR treba biti obu─Źen u skladu s najvišim me─Ĺunarodnim standardima upravlja─Źkog ra─Źunovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomo─çu kojih mo┼że upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se tako─Ĺer mo┼że brinuti da preduze─çe ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridr┼żavanje va┼że─çih zakona i poreznih propisa.

 

Osoba koja je polo┼żila ovu razinu ispita mo┼że polagati ispite za ovlaštenog revizora. Tako─Ĺer, CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konsultantskim firmama te vladinim agencijama i odjeljenjima.

 

 

Uslovi


Kandidat za sticanje zvanja Certificirani ra─Źunovo─Ĺa (CR), treba da ispunjava sljede─çe uslove:

 

2.1. Ima završen:

 

a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomist ili

b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i ste─Źeno zvanje magistar ekonomije ili 

c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili 

d) stru─Źni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili

e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)

f) diplomski, dodiplomski ili stru─Źni neekonomski studij

 

2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod ta─Źkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine prakti─Źnog rada na poslovima vo─Ĺenja poslovnih knjiga, od ─Źega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,

 

2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod ta─Źkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje ─Źetiri godine prakti─Źnog rada na poslovima vo─Ĺenja poslovnih knjiga, od ─Źega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

 

2.2. Polo┼żio je profesionalno-stru─Źne ispite predvi─Ĺene za stjecanje zvanja Certificirani ra─Źunovo─Ĺa. 

 

2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o ste─Źenom formalnom obrazovanju, pola┼żu ispite:

 

2.3.1. Osobe pod ta─Źkom 2.1. a) i 2.1.b) pola┼żu:

 

- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);

 

- ISPIT 2. Finansijski menad┼żment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menad┼żment i Primjena upravlja─Źkog ra─Źunovodstva).

 

U skladu sa Zaklju─Źkom Komisije za ra─Źunovodstvo i reviziju BiH kandidati pod ta─Źkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete ispita 1. i ispita 2. pojedina─Źno.

 

2.3.2. Osobe pod ta─Źkom 2.1.c), 2.1.d) pojedina─Źno pola┼żu sljede─çe predmete

 

 • Primjena upravlja─Źkog ra─Źunovodstva
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i sistemi interne kontrole
 • Primjena finansijskog menad┼żmenta

 

 

2.3.3. Osobe pod ta─Źkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedina─Źno pola┼żu sljede─çe predmete:

 

 • Poslovno pravo i porezi
 • Primjena upravlja─Źkog ra─Źunovodstva
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i sistemi interne kontrole
 • Primjena finansijskog menad┼żmenta

 

 

Validnost


Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

 

 

Trajanje edukacije


Edukacija traje ukupno 8 sedmica, a organizuje se dva puta godišnje, i to:

 • Mart – April (Majski ispitni rok)
 • Septembar – Oktobar (Novembarski ispitni rok)

 

Cijena i na─Źin pla─çanja


Cijena edukacije za (CR) je 1000 KM (plus PDV)

Mogu─çnost pla─çanja u ratama (tri rate)

I rata – prije po─Źetka edukacije

II rata – poslije prvog mjeseca edukacije

III rata – na kraju edukacije

Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti pla─çanje prije po─Źetka edukacije.

 

┼Żiro-ra─Źuni za uplatu


Intesa Sanpaolo Banka Rn.br. : 1544002000541593

ProCredit bank Rn. br. : 1941160349501128

Sberbank Rn. br. : 1404011120021829

UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974  

ID: 4209808770009

PDV: 209808770009


Termini odr´┐Żavanja edukacije


Tuzla:

Subota od 09:00 do 14:00

Utorak od 16:30 do 19:30

 

Sarajevo:

Subota od 09:00 do 14:00

Nedjelja od 09:00 do 14:00


Dodatne informacije i prijave


Tuzla

Telefon/Fax: 035/277-275

Mobitel: 061/963-917

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Sarajevo

Telefon/Fax: 033/204-769

Mobitel: 061/963-917

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Prijavu mo┼żete izvršiti odmah putem interneta - Prijava

O zvanju

 

Certificirani ra─Źunovo─Ĺa je osposobljen da radi kao šef ra─Źunovodstva, finansijski kontrolor, upravlja─Źki ra─Źunovo─Ĺa ili viši ra─Źunovo─Ĺa u bilo kojem preduze─çu srednje veli─Źine, kao i u velikim preduze─çima.

 

CR mo´┐Że organizovati ra─Źunovodstveni sustav, sastavljati ra─Źunovodstvene izvještaje koriste─çi me─Ĺunarodne ra─Źunovodstvene standarde, pripremati informacije za vanjske korisnike, razvijati ra─Źunovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema prora─Źune i planove preduze─ça, priprema poslovne planove, poma´┐Że preduze─çu osigurati finansijska sredstva i ima klju─Źnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka.

 

CR treba biti obu─Źen u skladu s najvišim me─Ĺunarodnim standardima upravlja─Źkog ra─Źunovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomo─çu kojih mo´┐Że upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se tako─Ĺer mo´┐Że brinuti da preduze─çe ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridr´┐Żavanje va´┐Że─çih zakona i poreznih propisa.

 

Osoba koja je polo´┐Żila ovu razinu ispita mo´┐Że polagati ispite za ovlaštenog revizora. Tako─Ĺer, CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konsultantskim firmama te vladinim agencijama i odjeljenjima.

 

admin/images/1639-1371826857.jpg

 

http://finconsult.ba/admin/images/1639-1371826857.jpg

 

Uslovi

Kandidat za sticanje zvanja Certificirani ra─Źunovo─Ĺa (CR), treba da ispunjava sljede─çe uslove:

 

2.1. Ima završen:

 

a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomist ili

b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i ste─Źeno zvanje magistar ekonomije ili 

c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili 

d) stru─Źni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili

e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)

f) diplomski, dodiplomski ili stru─Źni neekonomski studij

 

2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod ta─Źkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine prakti─Źnog rada na poslovima vo─Ĺenja poslovnih knjiga, od ─Źega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,

 

2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod ta─Źkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje ─Źetiri godine prakti─Źnog rada na poslovima vo─Ĺenja poslovnih knjiga, od ─Źega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

 

2.2. Polo´┐Żio je profesionalno-stru─Źne ispite predvi─Ĺene za stjecanje zvanja Certificirani ra─Źunovo─Ĺa. 

 

2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o ste─Źenom formalnom obrazovanju, pola´┐Żu ispite:

 

2.3.1. Osobe pod ta─Źkom 2.1. a) i 2.1.b) pola´┐Żu:

 

- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);

 

- ISPIT 2. Finansijski menad´┐Żment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menad´┐Żment i Primjena upravlja─Źkog ra─Źunovodstva).

 

U skladu sa Zaklju─Źkom Komisije za ra─Źunovodstvo i reviziju BiH kandidati pod ta─Źkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete ispita 1. i ispita 2. pojedina─Źno.

 

2.3.2. Osobe pod ta─Źkom 2.1.c), 2.1.d) pojedina─Źno pola´┐Żu sljede─çe predmete

- Primjena upravlja─Źkog ra─Źunovodstva

- Finansijsko izvještavanje

- Revizija i sistemi interne kontrole

- Primjena finansijskog menad´┐Żmenta

 

2.3.3. Osobe pod ta─Źkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedina─Źno pola´┐Żu sljede─çe predmete:

- Poslovno pravo i porezi

- Primjena upravlja─Źkog ra─Źunovodstva

- Finansijsko izvještavanje

- Revizija i sistemi interne kontrole

- Primjena finansijskog menad´┐Żmenta

 

Validnost

 

Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

 

admin/images/1638-1371826680.jpg

 

http://finconsult.ba/admin/images/1638-1371826680.jpg

 

Trajanje edukacije

 

Edukacija traje ukupno 8 sedmica, a organizuje se dva puta godišnje, i to:

 • Mart – April (Majski ispitni rok)
 • Septembar – Oktobar (Novembarski ispitni rok)

 

Cijena i na─Źin pla─çanja

 

Cijena edukacije za (CR) je 1000 KM (plus PDV)

Mogu─çnost pla─çanja u ratama (tri rate)

I rata – prije po─Źetka edukacije

II rata – poslije prvog mjeseca edukacije

III rata – na kraju edukacije

Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti pla─çanje prije po─Źetka edukacije.

 

Termini odr´┐Żavanja edukacije

 

Tuzla:

 

Subota od 09:00 do 14:00

Utorak od 16:30 do 19:30

 

Sarajevo:

 

Srijeda od 17:00 do 20:00

Subota od 09:00 do 14:00

 

Dodatne informacije i prijave

 

Tuzla

 

Telefon/Fax: 035 277 275

Mobitel: 061 963 917  

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Sarajevo

 

Telefon/Fax: 033 204 769

Mobitel: 061 963 917 

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Prijavu mo´┐Żete izvršiti odmah putem interneta - Prijava

Prijave na edukacije

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri