Unesite pristupne podatke

 
Facebook

ODRŽAN 7. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

FINconsult je dana, 18. i 19. aprila 2019. godine, u Tuzli, na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra, BiH, održao 7. Međunarodni simpozij na temu; “SAVREMENI IZAZOVI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - finansije, računovodstvo, revizija i IT.

 


Programski odbor 7. Međunarodnog simpozija u sastavu od 12 članova je odabrao i uvrstio u Zbornik radova 48 referata od 50 koliko je pristiglo za ovaj Simpozij.

Autori radova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore su prezentovali referate iz oblasti: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, IT sistema, EU standarda i regulative.

 

 

Na dvodnevnom Simpoziju recentni predavači i stručnjaci ponudili su i otvorili mnoštvo zanimljivih tema i kvalitetnih rasprava. Tokom dva dana Simpozija u 5 sesija, 30 predavača je prezentiratiralo svoje referate i podijelilo svoja profesionalna iskustva.

 Na zatvaranju 7. Međunarodnog simpozija donijeti su zaključci i preporuke od kojih izdvajamo sljedeće:

 - Postignut je osnovni cilj Simpozija, a to je proširenje i osavremljavanje  znanja i vještina, te podizanje nivoa stručne kompentencije finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH.

-  Prezentacije recentnih predavača i diskusije stvorile su osnovu za unapređenje kvaliteta korporativnog upravljanja u BiH, a posebno u segmentu finansija, računovodstva, revizije i IT.


 

 

Veliki broj pripadnika finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije je uzelo učešÄ‡e na ovom Simpoziju, čime je potvrđen kvalitet i korisnost simpozija koje organizuje FINconsult.

 

U nastavku teksta možete pogledati prezentacije predavača koji su uzeli učešÄ‡e na 7. Međunarodnom simpoziju;


 

1. LICA KOJA IMAJU DUŽNOSTI PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU

Prof. dr. Veljko Trivun i Prof. dr. Vedad Silajdžić

 

2.MOGUĆNOSTI PRIMJENE IZVEDENICA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA BIH

Prof. dr.  Adnan Rovčanin

 

3.FINANSIJSKA ANALIZA U KONTEKSTU JAVNO OBJAVLJENIH INFORMACIJA U BIH

Prof. dr.  Džafer Alibegović


4. ULOGA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U DONOŠENJU I PROVOĐENJU PROPISA – STANJE I PERSPEKTIVE

Mr.sc. Šerif Isović

 

5.SAVREMENI KORPORATIVNI FINANSIJSKI MENADŽMENT – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

Doc. dr. Ismet Kalić

 

6. PROBLEMI FUNKCIONISANJA INTERNE REVIZIJE U JP  FBIH 

Prof. dr. sc. Senada Kurtanović, Doc.dr.sc. Jagoda Osmančević i Lejla Kadić, dipl.oec.

 

7. VELIKE ZAMKE ZA START-UP PODUZETNIKE

Prof. dr. Jozo Piljić

 

8. ZNAČAJ I MODELI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U BANKARSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

Dr.sc. Semir Fejzić

 

9. INOVATIVNOST KAO KONKURENTSKA PREDNOST PREDUZEĆA

Dr.sc. Muzafer Brigić i emeritus Prof.dr. Adil Kurtić

 

10. ULOGA I ZNAČAJ PRIMJENE SAVREMENIH IT SISTEMA U RAČUNOVODSTVU I FINANSIJAMA

Dr.sc. Edin Glogić, Prof. dr. Senada Kurtanović, Dr.sc. Izet Banda

 

11. UTICAJ INTEGRISANIH MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA NA BREND ORIJENTACIJU I TRŽIŠNU ORIJENTACIJU U VREMENU SAVREMENE DIGITALNE EKONOMIJE

Azra Sejranić, MA menadžmenta

 

12. ULOGA IKT I E-UPRAVE NA REFORME JAVNE UPRAVE

Mr.sc. Zijad Lugavić, Dr.sc. Edin Osmanbegović i Azra Sejranić, MA menadžmenta

 

13. ORGANSKE ORGANIZACIONE STRUKTURE U FUNKCIJI MOTIVACIJE
ZAPOSLENIH U INSTITUACIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Dr.sc. Mirela Ćebić

 

14. UČINCI PORESKE INCIDENCE NA PONAŠANJE NOSILACA PORESKOG TERETA

Dr.sc. Ševal Alić

 

15. MJERE MONETARNE POLITIKE U FUNKCIJI PRIVLAČENJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc.dr.sc. Erdin Hasanbegović

 

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri