Unesite pristupne podatke

 
Facebook

6. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

 

 

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult će održati 6. Međunarodni simpozij, 11. i 12. maja 2018. godine na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli na temu:

 

 

SAVREMENE FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO U KONTEKSTU  REFORMSKIH PROCESA U BOSNI  I HERCEGOVINI

 

 

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA:

 1. Emeritus Prof.dr. Jozo Sović, Sarajevo, BiH
 2. Emeritus Prof.dr. Adil Kurtić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 3. Prof.dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci, Hrvatska
 4. Prof.dr. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 5. Prof.dr. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj  Luci, BiH
 6. Prof.dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
 7. Prof.dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 8. Prof.dr. Kadrija Hodžić, Sveučilište Vitez u Vitezu, BiH
 9. Prof.dr. Željko Rička, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH
 10. Prof.dr. Božo Vukoja, Sveučilište Vitez u Vitezu, BiH
 11. Doc.dr. Goran MirašÄić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 12. Doc.dr. Ismet Kalić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH

 

PRIJAVLJENE TEME:


FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA, POREZI

 

1.RAČUNOVODSTVENA PODRŠKA DINAMIZIRANJU  EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA

Emeritus Prof.dr. Jozo Sović

 

2. FINANSIJSKI SISTEMI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U FUNKCIJI PODIZANJA KONKURENTNOSTI REGIONA

Prof.dr. Nenad Penezić, Prof.dr. Goran Anđelić

 

 3. SAVREMENE FINANSIJE I FINANSIJSKA PISMENOST - USLOV OPSTANKA I RAZVOJA

Prof.dr. Adnan Rovčanin

 

 4. ULOGA POREZNIH ADMINISTRACIJA U FUNKCIJI RAZVOJA PRIVREDE BIH 

Mr.sc. Šerif Isović, Mr.sc. Jasmina Hurić Bjelan

 

5. SAVREMENE FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO U KONTEKSTU NOVIH MRS/MSFI I REFORMSKIH PROPISA U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc.dr. Ismet Kalić

 

6. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO I PRIJEVARE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Dr.sc. Jozo Piljić

 

7. PORESKA KONKURENCIJA I PORESKA HARMONIZACIJA U FUNKCIJI PROMOCIJE USLOVA ZA BOLJE PRIVREĐIVANJE

Dr.sc. Kristijan Ristić

 

8. USPON I PAD INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Doc.dr.sc. Bojana Olgić Draženović, Dr.sc. Zdenko Prohaska, Mr.sc. Vesna Buterin

 

9. MSFI 16 - NAJAM I NJEGOV UTICAJ NA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U BIH

Prof.dr. SenŠ°dŠ° KurtŠ°nović, Mr.sc. Ismet Đuzelić, Dženita Golub, bacc.oec.

 

10. POLITIČKI DISKURS O REPERKUSIJAMA KORUPCIJE NA FINANSIJSKI SISTEM

Prof.dr. Kadrija Hodžić, Prof.dr. Željko Rička

 

11. PRIMJENA I PRINCIPI MSFI 13 - ODMJERAVANJE FER VRIJEDNOSTI

Prof.dr. Zoran Todorović, Prof.dr.  Božo Vukoja, Mr.sc. Branka Vukoja

 

12. EKSTERNA REVIZIJA U KONTEKSTU IZMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Sabina Tanović, OR

 

13. EKONOMSKI ASPEKTI IMPLEMENTACIJE FORENZIČKE REVIZIJE U PRAKSU BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPANIJA

Envera Halilčević, Mag.oec.

 

14. ULOGA I ZNAČAJ FORENZIKE I FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA KOD OTKRIVANJA PRIJEVARA U POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Prof.dr. SenŠ°dŠ° KurtŠ°nović, Mr.sc.Semina Škandro

 

15. POJAM, ZNAČAJ, POTREBA I ISTRAŽIVANJE PRIMJENE POSLOVNE FORENZIKE I FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U BIH - RS

Dr.sc. Gordana Lazović

 

16.  ZNAČAJ I ULOGA REVIZIJSKIH IZVJEŠTAJA VRHOVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Doc.dr. Dijana Vuković, Ena Ružnić bacc.oec.

 

17. OBLIKOVANJE BSC MODELA KOMUNALNIH PREDUZEĆA KAO PREDUSLOV USPJEŠNOG POSLOVANJA

Prof.dr. Božo Vukoja, Mr.ecc. Samir Sunulahpašić, Mr.sc. Branka Vukoja

 

18.  OTKRIVANJE I SPREČAVANJE MANIPULACIJA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Mr.sc. Azira Osmanović, Mirela Jusupović, dipl.oec.

 

19. GRANICE OPOREZIVANJA KAO DETERMINANTE U REFORMI PORESKOG SISTEMA

Dr.sc. Ševal Alić

 

20. REFORMA VANBUDŽETSKIH FONDOVA U FBiH

Mirsad Hodžić dipl.oec., Almira Hurić, dipl.oec.

 

21.  REFORMSKI PROCESI U FBiH i BiH - STANJE I PERPEKTIVE

Doc.dr. Goran MirašÄić

 

22. MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE GENERALNIH OSNOVA FINANSIJSKOG DUE DILIGENCE U METODOLOGIJI REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Doc.dr. Ismet Kalić, Mr.sc. Jasmira Avdić

 

23. PRIMJENA COSO MODELA U INTERNOJ REVIZIJI JAVNIH NABAVKI

Prof.dr. Željko Rička, Mr.sc. Anita Šadić

 

24. OGRANIČENJA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE KOD IZVJEŠTAVANJA JAVNOG SEKTORA U BIH, PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA- IZDATAKA

Nekir Suljagić, dipl.oec

 

25.  JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO U BIH - STANJE I PERSPEKTIVE

Mr.sc. Ramiza Hrustanović

 

26. FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO KAO INSTRUMENT OTKRIVANJA PRIVREDNO-KRIMINALNIH I DRUGIH NEDOPUSTIVIH RADNJI

Mr.sc.Mirsada Murtić, OR

 

27.  BUDŽETIRANJE I IZVJEŠTAVANJE CENTARA ODGOVORNOSTI

Prof.dr. Selma Novalija Islambegović, Mr.sc. Sabina Fejzić

 

28. (NE)ZAVISNA REVIZIJA POSLOVANJA JAVNOG SEKTORA KAO FAKTOR STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA

Mr.sc. Jasmira Avdić, Mr.sc. Aldin Brajić, Mirzet Omerović back.oec.

 

29. AKTUELNOSTI U BANKARSKOM SEKTORU FBIH

Doc.dr.Dubravka Bošnjak

 

30. PRIMJERI PROCJENE UTICAJA PROPISA I REDUKCIJE ADMINISTRATIVNIH BARIJERA U BIH

Prof. dr. Veljko Trivun

 

31.ZAKONODAVNE PREPREKE RAZVOJA PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI: PRAVNI PARTIKULARIZAM, IZMJENE PROPISA I PRAVNA (NE)SIGURNOST

Doc.dr. Emir Sudžuka, Maja Pločo Mag.iur., Kanita Bekan bch. iur.

 

32. SISTEM OBRAČUNA PO STANDARDNIM I STANDARDNIM VARIJABILNIM TROŠKOVIMA

Prof.dr. Zoran Todorović,OR

 

33.  JAVNE NABAVKE U BOSNI I HERCEGOVINI - STANJE I PERSPEKTIVE

Mr.sc. Brankica Šarić

 

34. ODRŽIVOST JAVNOG SEKTORA KROZ PRISTUP REVIZIJE POSLOVANJA

Dr.sc. Vesna Bogičević

 

35. INTERNA REVIZIJA KAO PODRŠKA KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

Prof.dr. Boris Tušek

 

36. JAVNI DUG, UTICAJ I MOGUĆI EFEKTI JAVNOG DUGA NA EKONOMSKI RAZVOJ

Malik Ikanović, MA menadžmenta

 

37. DJELATNOST OSIGURANJA U KONTEKSTU REFORMSKIH PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr.sc. Advija Alihodžić

 

MENADŽMENT i INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - IT

 

38.  OBRAZOVANJE I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTENA I MENADŽERSKA PROFESIJA U SRBIJI - ODNOS VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA SPRAM POTREBA TRŽIŠTA RADA I PRIVREDE

Mr.sc. Bojana Ostojić

 

39. TRENUTNI EKONOMSKI POLOŽAJ BIH I MOGUĆNOSTI NJEGOVOG POBOLJŠANJA PUTEM SISTEMA ZAPOŠLJAVANJA

Mr.sc. Mirnesa Baraković Nurikić

 

40. RAZVOJ INOVACIJA PROIZVODA POD UTICAJEM INTRAPODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA

Prof.dr. Adil Kurtić, professor Emeritus, Dr.sc. Muzafer Brigić

 

41. (NE)KOMPETENTNOST MENADŽERA U PREDUZEĆU ODREĐUJE USPJEŠNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA

Mirnes Mehanović, magistar ekonomije

 

42. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA KAO JEDNA OD KLJUČNIH REFORMSKIH OBLASTI JAVNE UPRAVE

Mirela Jusupović dipl.oec., Lejla Avdić dipl.iur, Mr.sc. Azira Osmanović

 

43. RAZUMIJEVANJE SAVREMENIH KOMPJUTERSKIH PROGRAMA U CILJU UNAPREĐENJA RAČUNOVODSTVENO - FINANSIJSKE STRUKE

Prof.dr. Senada Kurtanović, Mr.sc. Hasan Japić

 

44.  PRIMJENA SAVREMENIH IT SISTEMA U RAČUNOVODSTVU

Prof.dr. SenŠ°dŠ° KurtŠ°nović, Mr. sc. Edin Glogić

 

ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJA:

 1. Mr.sc. Željko Mandić
 2. Mr.sc. Adem Azapagić
 3. Mr.sc. Jasmira Avdić
 4. Mr.sc. Oštraković Smajil
 5. Mr.sc. Ramiza Hrustanović
 6. Lamija Orlović, bacc.oec.
 7. Arnela Spahić, dipl.žurnal
 8. Zurahid Mujić

 

ZNAČAJNI DATUMI:


Dostavljanje radova: do 25.4.2018.

Recenzija radova: do 30.4.2018.

Prijelom teksta i priprema za štampu: do 30.4. 2018.

Štampanje Zbornika: do  5.5. 2018.

Održavanje simpozija: 11.-12.5.2018.

 

Krajnji rok za dostavu radova je 28.4.2018. godine.

Radovi se  dostavljaju putem E-maila: [email protected], [email protected]

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU:

 

Vrijeme I mjesto održavanja:

 

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla,

11. i 12.05.2018. godine


 

Naknada za učešÄ‡e:

 

234 KM sa PDV-om

- 20 % popusta za pretplanike časopisa Poslovni konsultant

- 10%  popusta za 2 i više učesnika iz iste firme


Naknada uključuje:


- Prisustvo na Simpoziju

- Zbornik radova Simpozija

- Svečana večera

 

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

Petak, 11.05.2018. u 19,00 sati.

 

Prijave i informacije za učešÄ‡e:

www.finconsult.ba

 

Žiro-računi za uplatu:


Intesa Sanpaolo Banka: 1544002000541593

ProCredit bank: 1941160349501128

Sberbank BH: 1404011120021829 

Unicredit bank d.d: 3384402215365974

 

Smještaj:


Motel “Minero” Tuzla

Mitra Trifunovića Uče br.9, Tuzla

Telefon: 035-217-027

www.motelminero.com


Napomena: Certificiranim računovođama (CR), ovlaštenim revizorima (OR), certificiranim računovodstvenim tehničarima (CRT), certificiranim procijeniteljima, internim revizorima i ostalim certificiranim osobama finansijsko-računovodstvene profesije koji budu prisustvovali Simpoziju biće upisano 10 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije (KPE). Također osobama koje nisu certificirane i koje ne skupljaju bodove KPE izdat ćemo certifikat/uvjerenje o učešÄ‡u na simpoziju.

 AFISHU O 6. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

 


<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri