Unesite pristupne podatke

 
Facebook

SEMINARI KPE

 

 

 

FINconsult ─çe odr┼żati 5. ciklus seminara u 2018. u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-ra─Źunovodstvene profesije u BiH od 11.- 20. decembra 2018. godine u šest bh. gradova:

  • Tuzla, 11. 12. 2018. (utorak),  Visoka škola za finansije i ra─Źunovodstvo FINra
  • Gra─Źanica, 12. 12. 2018. (srijeda), konferencijska sala, Shopping centar Etna
  • Grada─Źac, 13. 12. 2018.  (─Źetvrtak), hotel Banja Ilid┼ża
  • Sarajevo, 18. 12. 2018. (utorak), hotel Grand 
  • Tešanj-Jelah, 19. 12. 2018. (srijeda), hotel AA Jelah
  • Br─Źko, 20.12.2018. (─Źetvtak), hotel Jelena

 

Tema seminara: „Pripremne radnje za godišnji obra─Źun 2018., pripreme za primjenu novog MSFI 16, mjesto i uloga ra─Źunovo─Ĺa i revizora u javnim nabavkama u BiH i primjena novih propisa“.

 

Cilj seminara: Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za provo─Ĺenje pripremnih radnji godišnjeg obra─Źuna za 2018., pripreme za primjenu novog MSFI 16, ra─Źunovo─Ĺe i revizori u javnim nabavkama i primjena novih propisa.

 

Po─Źetak seminara u 10 sati (prijem knji┼żica i podjela materijala od 9 sati)

 


PROGRAM SEMINARA


 

1. Pripremne radnje za godišnji obra─Źun - predbilansne radnje i inventarisanje za 2018. 

-  Predbilansne radnje i zaklju─Źna knji┼żenja sa 31.12.2018.- specifi─Źnosti obra─Źunskog perioda i prakti─Źna iskustva

-  Kontrolni postupci u aktivi i pasivi bilansa stanja

-  Kontrolni postupci na ra─Źunima rashoda i prihoda

- Inventarisanje - godišnji popis imovine i obaveza sa 31.12.2018.- specifi─Źnosti obra─Źunskog perioda i problemi u praksi

- Manjak i višak utvr─Ĺen popisom-ra─Źunovodstveni i porezni tretman

- Obra─Źun amortizacije za 2018. godinu

- Sravnjenje potra┼żivanja i obaveza

 

2. Pripreme za prelazak na novi MSFI 16

-  Regulatorni okvir MSFI 16  

-  Klju─Źne izmjene novog MSFI 16-Najmovi  

-  MSFI 16-Najmovi vs MRS 17-Najmovi 

-  Prakti─Źna primjena MSFI 16 - Najmovi 

-  Ra─Źunovodstveni tretman najmova kod najmoprimca  

-  Ra─Źunovodstveni tretman najmova kod najmodavca 

-  Objavljivanja u skladu sa MSFI 16  

-  Pripreme za prelazak na primjenu novog MSFI 16, sa 1.1.2019.godine

 Predava─Ź:

 -Dr.sc. Ismet Kali─ç, OR

                

3. Mjesto  i uloga ra─Źunovo─Ĺa i revizora u javnim nabavkama u BiH - propisi i praksa

- Proces javnih nabavki i uloga ra─Źunovo─Ĺa u njemu

- Principi javnih nabavki vs ra─Źunovodstveni principi

- Ra─Źunovo─Ĺe i revizori kao kontrolna funkcija u javnim nabavkama

- Realizacija javnih nabavki i zadaci ra─Źunovo─Ĺa

- Kontrola ispravnosti i arhiviranje ra─Źunovodstvene dokumentacije.

 Predava─Źi:

-Dr.sc.┼Żeljko Ri─Źka,

 -Almira Huri─ç, OR

 

4. Aktuelne izmjene  i primjena poreznih  propisa i pripreme za izradu  poreznih prijava za 2018.

-  Aktuelene izmjene poreznih propisa

-  Nove najni┼że satnice po kolektivnom ugovoru za niskoakumulativne djelatnosti i osnovice za obra─Źun doprinosa po propisanim izuzecima

 -  Pripremne radnje samostalnih poduzetnika i obrtnika za obra─Źun poreza na dohodak za 2018.

-  Pripremne radnje privrednih društava za obra─Źun poreza na dobit za 2018.

-  Pripremne radnje za obra─Źun poreza po kantonalnim propisima za 2018.

-  Osnovice za obra─Źun doprinosa za samostalne poduzetnike za 2019.

-  Obra─Źun akciza/trošarina na duhanske prera─Ĺevine od 01.01.2019.

Predava─Ź:

- Mr.sc. Fikret Hasanovi─ç

 

5. Izmjene i dopune Zakona o radu i primjena propisa iz radno-pravnih odnosa i ostale   akruelnosti u primjeni propisa 

-  Izmjene i dopune Zakona o radu- klju─Źne odredbe i prakti─Źna primjena

-  Va┼że─çi kolektivni ugovori po djelatnostima u FBiH

-  Presuda Ustavnog suda FBiH da Zakon o visini stope zatezne kamate  nije u skladu sa Ustavom FBiH - reperkusije na obra─Źun i isplatu zatezne kamate po presudama sudova

-  Ostali propisi iz radno-pravnih odnosa i njihova primjena

-  Aktuelne izmjene ostalih relevantnih propisa - Pravilnik o sadr┼żaju, na─Źinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspore─Ĺenim prihodima bud┼żeta, vanbud┼żetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji FBiH

 Predava─Ź:

 - Almira Huri─ç, ovlašteni trevizor

 

6. Aktuelne izmjene  i primjena poreznih  propisa i pripreme za izradu  poreznih prijava za 2018. u Br─Źko distriktu BiH (seminar u Br─Źkom)

 Predava─Ź:

 - Slavica Vuji─ç, CR,  Direkcija za finansije Br─Źko distrikta BiH

 

 7. Propisi o fiskalnim sistemima i uvo─Ĺenje fiskalizacije  u Br─Źko distriktu BiH (seminar u Br─Źkom)

-  Šta je fiskalizacija?

-  Set propisa vezano za fiskalne sisteme

-  Ko su, prema Zakonu o fiskalnim sistemima,  izuzeti od evidentiranja prometa  preko fiskalnog sistema?

-  Koji su postupci, redoslijed radnji i obaveze Poreske uprave u procesu fiskalizacije?

-  Koji su postupci, redosljed radnji  i obaveze poreskih obveznika u procesu fiskalizacije?

-  Koji je rok za inicijalnu fiskalizaciju?

-  Sistem kontrole u provo─Ĺenju Zakona.

Predava─Ź:

- Safet Rizvanovi─ç, Predsjednik Komisije za fiskalizaciju u Br─Źko distriktu BiH

 

8.   Pitanja, odgovori i diskusija

 

Materijal:

  1. Priru─Źnik: „Pripremne radnje za godišnji obra─Źun 2018., pripreme za primjenu novog MSFI 16, mjesto i uloga ra─Źunovo─Ĺa i revizora u javnim nabavkama i primjena novih propisa".
  2. Pribor za pisanje

 

Naknada sa uklju─Źenim PDV-om:

-  90 KM za u─Źesnike koji su bili na prethodnom seminaru FINconsulta (oktobar 2018.) i pretplatnike ─Źasopisa „Poslovni konsultant sa materijalom

- 110 KM za ostale u─Źesnike sa materijalom

- 80 KM za u─Źesnike bez materijala

 

Uplata naknade:

-      lntesa Sanpaolo bank BiH, ra─Źun broj: 1544002000541593

-      ProCredit bank BiH, ra─Źun broj: 1941160349501128

-      Sberbank BH, ra─Źun broj: 1404011120021829

-      UniCredit bank d.d. Mostar, ra─Źun broj: 3384402215365974

      ili u gotovini pred po─Źetak seminara  

 

AFISHU O 5. CIKLUSU SEMINARA KPE MO┼ŻETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

 

 

 


___________________________________________________________________________________________________

 

 

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri