Unesite pristupne podatke

 
Facebook

SEMINARI KPE

 

 

 


FINconsult je završio 2. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, u šest bh. gradova:Tuzla, Sarajevo, Tešanj, Gračanica, Gradačac i Brčko na temu:

 

SAČINJAVANJE POREZNOG BILANSA I  PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2017., IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA, PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PIO/MIO,  IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIMJENA NOVIH  PROPISA I STANDARDA

 

Teme seminara:


1. Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2017. godinu

Predavači:

-Irma Borovac, Porezna uprava FBiH

 -Dr.sc. Ismet Kalić

 

2. Transferne cijene, uticaj na porezni bilans i izvještaj o transfernim cijenama

Predavači:

-Nermin Bašić, Porezna uprava FBiH

-Sulejman Terzić, Porezna uprava FBiH

 

3. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit za 2017.

4. Primjena novog Zakona o PIO/MIO

5. Novi propisi i standardi i njihova primjena

Predavači:

-Almira Hurić, ovlašteni revizor

-Dr.sc.Ismet Kalić

 

6. Eksterna i interna revizija u kontekstu novih MRS/MSFI i standarda revizije

Predavač:

- Sabina Tanović, ovlašteni revizor

 

7. Sačinjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2017. u Brčko distriktu BiH i primjena novih propisa (seminar u Brčkom)

Predavači:

-Danica Pajić, Poreska uprava Brčko distrikta BiH

-Mr.sc. Asmir Mujanović, Poreska uprava Brčko distrikta BiH

 

8. Pitanja, odgovori i diskusija

 

Veliki broj pripadnika finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije je uzelo učešÄ‡e na ovim seminarima, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

 

FINconsult pridaje dužnu pažnju i ulaže značajne napore u stvaranje dugoročnog partnerskog odnosa sa učesnicima seminara, i na taj način nastoji doprinijeti što pozitivnijoj ulozi i jačanju statusa finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

 


___________________________________________________________________________________________________

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri