Unesite pristupne podatke

 
Facebook

SEMINARI KPE

 

 

 


U toku je 2. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-ra─Źunovodstvene profesije u BiH, u šest bh. gradova:

 • Tuzla, 13. 03. 2018. (utorak),  Visoka škola za finansije i ra─Źunovodstvo FINra
 • Sarajevo, 14. 03. 2018. (srijeda), hotel Grand
 • Tešanj-Jelah, 15. 03. 2018. (─Źetvrtak), hotel AA Jelah
 • Gra─Źanica, 20. 03. 2018.  (utorak) Multimedijalna sala, zgrada op─çine Gra─Źanica
 • Grada─Źac, 21. 03. 2018.  (srijeda), hotel Banja Ilid┼ża, sala za seminare I sprat
 • Br─Źko, 22.03.2018. (─Źetvrtak), hotel Jelena

 Po─Źetak seminara u 10 sati (prijem evidencijskih knji┼żica od 9 sati).

 


SA─îINJAVANJE POREZNOG BILANSA I  PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2017., IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA, PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PIO/MIO,  IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIMJENA NOVIH  PROPISA I STANDARDA

 

PROGRAM SEMINARA


1. Sa─Źinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2017. godinu

 • Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
 • Popuna poreznog bilansa, prakti─Źan primjer
 • Podaci iz bilansa uspjeha, koji se unose u porezni bilans
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Privremeno i trajno porezno nepriznati rashodi
 • Prihodi koji ne ulaze u osnovicu poreza na dobit
 • Efekti transfernih cijena, porezni poticaji, porezni kredit i porezni gubici iz ranijeg perioda
 • Popuna ostalih obrazaca predvi─Ĺenih Prvilnikom o primjeni zakona o porezu na dobit  za 2017. godinu, sa prakti─Źnim primjerima
 • Popuna propisanih obrazaca za porezne poticaje i priprema potrebnih priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Popuna prijave poreza na dobit za 2017.  godinu i  obra─Źun akontacije poreza na dobit za 2018.  
 • Nejasno─çe, nedoumice  i specifi─Źne situacije kod sa─Źinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2017.
 • Naj─Źeš─çe greške, propusti i nepravilnosti kod sa─Źinjavanja poreznog bilansa i prijave poraza na dobit za 2016. godinu, utvr─Ĺene inspekcijskim kontrolama

Predava─Źi:

-Irma Borovac, Porezna uprava FBiH

 -Dr.sc. Ismet Kali─ç

 

2. Transferne cijene, uticaj na porezni bilans i izvještaj o transfernim cijenama

 • Transferne cijene i kako ih prepoznati u našim uslovima poslovanja
 • Primjeri transakcija povezanih lica (pozajmice, kupo-prodajne transakcije)
 • Uticaj transfernih cijena na popunu poreznog bilansa (pozicije 57., 58. i 59. poreznog bilansa)
 • Obrazac TP-900 (obaveza sa─Źinjavanja i na─Źin popunjavanja)
 • Sadr┼żaj izvještaja o transfernim cijenama i obveznici izrade izvještaja
 • Analiza studije o transfernim cijenama – prakti─Źan primjer
 • Naj─Źeš─çe greške, propusti i nepravilnosti kod tretiranja transakcija sa transfernim cijenama za 2016. godinu, utvr─Ĺene inspekcijskim kontrolama

Predava─Źi:

-Nermin Baši─ç, Porezna uprava FBiH

-Sulejman Terzi─ç, Porezna uprava FBiH

 

3. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit za 2017.

 •  Pojam  i normativno ure─Ĺenje konsolidacije finansijskih izvještaja
 •  Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 •  Ne/uskla─Ĺenost pravila konsolidacije po MRS/MSFI, Zakonu o
   ra─Źunovodstvu i reviziji u FBiH i Zakonu o porezu na dobit
 •  Metode obra─Źuna ulaganja u postupcima konsolidacije
 •  Objavljivanja uz konsolidovane finansijske izvještaje
 •  Uvjeti za konsolidaciju finansijskih izvještaja
 •  Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 •  Prakti─Źan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 •  Sa─Źinjavanje konsolidovane prijave poreza na dobit za 2017. 

4. Primjena novog Zakona o PIO/MIO

 • Klju─Źne odredbe novog Zakona
 • Komparacija odredbi starog i  novog Zakona
 • Utvr─Ĺivanje i uskla─Ĺivanje visine penzije
 • Efekti primjene novog Zakona
 • Primjeri obra─Źuna penzije po novom Zakonu
 • Primjeri uskla─Ĺivanja penzije po novom Zakonu.

 5. Novi propisi i standardi i njihova primjena

 •  Izmjene i dopune Zakona o  doprinosima
 •  Ostali  novi propisi i njihova primjena
 •  Primjena novih standarda.

Predava─Źi:

-Almira Huri─ç, ovlašteni revizor

-Dr.sc.Ismet Kali─ç

 

6. Eksterna i interna revizija u kontekstu novih MRS/MSFI i standarda revizije

 • Novi MRS/MSFI i njihov uticaj na reviziju finansijskih izvještaja
 • Novi MRS/MSFI i njihov uticaj na internu reviziju
 • Primjena me─Ĺunarodnih standarda revizije i interne revizije
 • Specifi─Źnosti revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu.

Predava─Ź:

- Sabina Tanovi─ç, ovlašteni revizor

 

7. Sa─Źinjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2017. u Br─Źko distriktu BiH i primjena novih propisa (seminar u Br─Źkom)

 • Ko je obavezan podnijeti  poreznu prijavu poreza na dobit za 2017. godinu 
 • Porezne olakšice i priprema priloga uz prijavu poreza na dobit 
 • Izrada poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit  za 2017. godinu u Br─Źko distriktu- prakti─Źan primjer
 • Naj─Źeš─çe greške, propusti i nepravilnosti kod sa─Źinjavanja poreznog bilansa i prijave poraza na dobit utvr─Ĺene inspekcijskim kontrolama
 • Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju poreznu prijavu;
 • Primjena novih propisa u Br─Źko distriktu BiH
 • Primjena propisa o fiskalnim sistemina u Br─Źko distriktu BiH.

Predava─Źi:

-Danica Paji─ç, Poreska uprava Br─Źko distrikta BiH

-Mr.sc. Asmir Mujanovi─ç, Poreska uprava Br─Źko distrikta BiH

 

8. Pitanja, odgovori i diskusija

 

 Materijal uklju─Źen u cijenu seminara:

-Priru─Źnik: „Sa─Źinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2017., izrada izvještaja o transfernim cijenama i konsolidovanih finansijskih izvještaja, primjena novog Zakona o PIO/MIO i primjena novih propisa i standarda“.

-  Pribor za  pisanje

 

Naknada (sa uklju─Źenim PDV-om):

90 KM za pretplatnike ─Źasopisa "Poslovni konsultant“ i u─Źesnike seminara (januar 2018.), sa materijalom 

- 110 KM za ostale u─Źesnike sa materijalom 

- 80 KM za u─Źesnike bez materijala


 Uplata naknade:

-      lntesa Sanpaolo bank BiH, ra─Źun broj: 1544002000541593

-      ProCredit bank BiH, ra─Źun broj: 1941160349501128

-      Sberbank BH, ra─Źun broj: 1404011120021829

-      UniCredit bank d.d. Mostar, ra─Źun broj: 3384402215365974 

 ili u gotovini pred po─Źetak seminara    

 

 

Afishu o Seminaru KPE mo┼żete preuzeti ovdje.___________________________________________________________________________________________________

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri