Unesite pristupne podatke

 
Facebook

SEMINARI KPE

 

 

 

FINconsult ─çe odr┼żati 2. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-ra─Źunovodstvene profesije u BiH, u šest bh. gradova:

 • Tuzla, 12. 03. 2019. (utorak),  Visoka škola za finansije i ra─Źunovodstvo FINra
 • Sarajevo, 13. 03. 2019. (srijeda), hotel Grand
 • Tešanj-Jelah, 14. 03. 2019. (─Źetvrtak), hotel AA Jelah
 • Gra─Źanica, 19. 03. 2019.  (utorak), konferencijska sala, Shopping centar Etna
 • Grada─Źac, 20. 03. 2019.  (srijeda), hotel Banja Ilid┼ża
 • Br─Źko, 21.03.2019. (─Źetvrtak), hotel Jelena

 

 Po─Źetak seminara u 10 sati (prijem evidencijskih knji┼żica od 9 sati).

 

SA─îINJAVANJE POREZNOG BILANSA I  PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2018., IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA,   IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 

          I PRIMJENA NOVIH  STANDARDA I PROPISA

 

PROGRAM SEMINARA


1. Sa─Źinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2018. godinu


 • Popuna poreznog bilansa, prakti─Źan primjer
 • Podaci iz bilansa uspjeha, koji se unose u porezni bilans
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Privremeno i trajno porezno nepriznati rashodi
 • Prihodi koji ne ulaze u osnovicu poreza na dobit
 • Efekti transfernih cijena, porezni poticaji, porezni kredit i porezni gubici iz ranijeg perioda
 • Popuna ostalih obrazaca predvi─Ĺenih Prvilnikom o primjeni zakona oporezu na dobit  za 2018. godinu, sa prakti─Źnim primjerima
 • Popuna propisanih obrazaca za porezne poticaje i priprema potrebnih priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Popuna prijave poreza na dobit za 2018.  godinu i obra─Źun akontacije poreza na dobit za 2019. 
 • Nejasno─çe, nedoumice  i specifi─Źne situacije kod sa─Źinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2018.
 • Naj─Źeš─çe greške, propusti i nepravilnosti kod sa─Źinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, utvr─Ĺene inspekcijskim kontrolama

 

 Predava─Źi:-Mr.sc. Irma Borovac,CR, Porezna uprava FBiH

  -Dr.sc. Ismet Kali─ç, OR

  

2. Transferne cijene, uticaj na porezni bilans i izvještaj o transfernim cijenama za 2018.


 • Transferne cijene i kako ih prepoznati u našim uslovima poslovanja
 • Primjeri transakcija povezanih lica (pozajmice, kupo-prodajne transakcije)
 • Uticaj transfernih cijena na popunu poreznog bilansa (pozicije 57., 58. i 59. poreznog bilansa) za 2018.
 • Obrazac TP-900 (obaveza sa─Źinjavanja i na─Źin popunjavanja)
 • Sadr┼żaj izvještaja o transfernim cijenama i obveznici izrade izvještaja
 • Analiza studije o transfernim cijenama – prakti─Źan primjer
 • Naj─Źeš─çe greške, propusti i nepravilnosti kod tretiranja transakcija sa transfernim cijenama, utvr─Ĺene inspekcijskim kontrolama

 

Predava─Ź:Nermin Baši─ç, Porezna uprava FBiH

 

3. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit za 2018.


 • Pojam  i normativno ure─Ĺenje konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Ne/uskla─Ĺenost pravila konsolidacije po MRS/MSFI, Zakonu o ra─Źunovodstvu i reviziji u FBiH i Zakonu o porezu na dobit
 • Metode obra─Źuna ulaganja u postupcima konsolidacije
 • Objavljivanja uz konsolidovane finansijske izvještaje
 • Uvjeti za konsolidaciju finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Prakti─Źan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Sa─Źinjavanje konsolidovane prijave poreza na dobit za 2018. 

 

4.  Inspekcijski nadzor i  primjena  propisa iz oblasti direktnih  poreza - 

       Mjesto i uloga porezne uprave FBiH u kreiranju poreznih propisa

 

 • Mjesto i uloga porezne uprave FBiH u kreiranju poreznih propisa
 • Uloga porezne uprave FBiH u provo─Ĺenju poreznih propisa
 • Uloga porezne uprave FBiH u prikupljanju javnih prihoda
 • Inspekcijski nadzor i  primjena  propisa iz oblasti direktnih  poreza

 

                  Predava─Źi: -Mr.sc. Šerif Isovi─ç, OR, Porezna uprava FBiH

-Almira Huri─ç, OR

 

 5. Izmjene i dopune MSFI/ MRS i IFRIC tuma─Źenja, primjena novih standarda i propisa

 

 • Izmjene i dopune MSFI 9 - Karakteristike prijevremene otplate sa negativnom naknadom
 • Izmjene i dopune MRS 28 -  Dugoro─Źni udjeli u pridru┼żenim subjektima i zajedni─Źkim poduhvatima
 • Izmjene i dopune MRS 19 -  Izmjene, ograni─Źenja ili izmirenja plana
 • Izmjene i dopune MRS 40 - Prijenosi ulaganja u nekretnine
 • IFRIC tuma─Źenje 22 - Transakcije u stranim valutama i avansno pla─çanje naknada
 • IFRIC tuma─Źenje 23 - Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit
 • Primjena MSFI 16- nejasno─çe i nedoumice u primjeni
 • Novi propisi  njihova primjena

 

Predava─Ź:-Dr.sc.Ismet Kali─ç, OR

 

 

  6. Sa─Źinjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2018.

             u Br─Źko distriktu BiH i primjena novih propisa (seminar u Br─Źkom)

 

 • Ko je obavezan podnijeti  poreznu prijavu poreza na dobit za 2018. godinu 
 • Porezne olakšice i priprema priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Izrada poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit  za 2018. godinu u Br─Źko distriktu- prakti─Źan primjer
 • Naj─Źeš─çe greške, propusti i nepravilnosti kod sa─Źinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, utvr─Ĺene inspekcijskim kontrolama
 • Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju poreznu prijavu;
 • Primjena novih propisa u Br─Źko distriktu BiH
 • Primjena propisa i inicijalna fiskalizacija u Br─Źko distriktu BiH.

 

Predava─Ź:-Mr.sc. Asmir Mujanovi─ç,OR,  Poreska uprava Br─Źko distrikta BiH

 

7. Pitanja, odgovori i diskusija

 

 • Materijal uklju─Źen u cijenu seminara:

-     Priru─Źnik: „Sa─Źinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2018., izrada izvještaja o transfernim cijenama i konsolidovanih finansijskih izvještaja, primjena novih standarda i propisa“.

-          Pribor za  pisanje  

 • Naknada (sa uklju─Źenim PDV-om):

-      90 KM za pretplatnike ─Źasopisa "Poslovni konsultant“ i u─Źesnike seminara (januar 2019.), sa materijalom 

-      110 KM za ostale u─Źesnike sa materijalom 

-      80 KM za u─Źesnike bez materijala 

 • Uplata naknade:

-      lntesa Sanpaolo bank BiH, ra─Źun broj: 1544002000541593

-      ProCredit bank BiH, ra─Źun broj: 1941160349501128

-      Sberbank BH, ra─Źun broj: 1404011120021829

-      UniCredit bank d.d. Mostar, ra─Źun broj: 3384402215365974

ili u gotovini pred po─Źetak seminara.     

 

                                     

 

 

                                     

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________

 

 

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri